×

Nyheder om utilsigtede hændelser

28. december 2015
 • Ny rapport deler erfaringer på tværs i sundhedsvæsenet

  | 13. august 2019 |

  Værdifuld viden fra de danske kommuner og regioners lærings- og forbedringsprojekter er blevet samlet i den årlige patientsikkerhedsrapport. I 2018-rapporten er der særligt fokus på risikosituationslægemidler, patientovergange og UTH’er.

 • OBS-meddelelse: Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug

  | 2. juli 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om, at det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa® skal blive i originalpakningen indtil brug.

 • Mød Styrelsen for Patientsikkerhed på Folkemødet

  | 13. juni 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til Folkemødet på Bornholm. Store sundhedspolitiske debatter, quizzer og skattejagt er på programmet i telt J30 ved Kæmpestranden.

 • Kommuner inviteres til samlet rapportering af utilsigtede hændelser

  | 22. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har 22. maj udsendt invitation til kommuner om at deltage i implementering af samlerapportering.

 • Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

  | 5. april 2019 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

 • Redegørelse for afviste utilsigtede hændelser

  | 4. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionerne om en redegørelse for afviste utilsigtede hændelser.

 • Samlerapportering udbredes til alle kommuner

  | 25. januar 2019 |

  I løbet af foråret inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed de første kommuner til at implementere samlerapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og pleje.