×

Nyheder om utilsigtede hændelser

28. december 2015
  • Temadag satte fokus på selvmord i psykiatrien

    | 5. november 2015 |

    Der er cirka 600 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være 10.000 selvmordsforsøg. Omkring 300 af de personer, der tager deres eget liv, har tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Sundhedspersoners, patienters og pårørendes rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om selvmord og selvmordsforsøg var fredag 23. oktober udgangspunktet for Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien.

  • Beretning fra rigsrevisionen

    | 5. november 2015 |

    Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser.