×

Sterilisation

28. december 2015
  • Uklart ansvar og mangler ved journaler på Akuttelefon

    | 27. marts 2014 |

    Sundhedsstyrelsen har fulgt udviklingen på Region Hovedstadens Akuttelefon 1813 siden årsskiftet og har udarbejdet en rapport på baggrund af materiale indhentet siden januar og et tilsynsbesøg den 12. marts 2014.

  • Information om epikriser

    | 28. januar 2014 |

    Sundhedsstyrelsen har præciseret, hvornår og hvordan sundhedspersoner, der betjener Region Hovedstadens 1813 Akuttelefon, skal sende epikriser til patienternes egen læge.