×

Psykiatriske ankesager

28. december 2015
 • Ny styrelse overtager klage- og ankesager fra 1. juli

  | 2. juli 2018 |

  Fra første juli skal klage- og ankesager behandles af Styrelsen for Patientklager i Aarhus. Borgere, der ønsker at klage over behandling i sundhedsvæsenet eller at anke fx en erstatningssag skal fremover henvende sig hos den nye styrelse.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Patientombuddet udgiver Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2014.

  | 26. marts 2015 |

  I årsberetningen fra Det Psykiatriske Ankenævn 2014 kan du læse om ankenævnets arbejde i 2014, og om hvordan ankenævnet forsat udvikler og former sin praksis. Ankenævnet har blandt andet i en række afgørelser i 2014 taget stilling til valg af dosis ved beslutning om tvangsbehandling.

 • Et ankenævn for behandlings- og lægemiddelskader

  | 8. januar 2015 |

  Fra 1. januar i år er det ét ankenævn, der afgør alle klager over afgørelser fra Patienterstatningen. Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet er lagt sammen og hedder nu Ankenævnet for Patienterstatningen.