×

International Sygesikring

28. december 2015
 • Husk det blå kort og en rejseforsikring på sommerferien

  | 18. juni 2019 |

  Sommerferien står for døren. Det betyder rejser til udlandet for mange danskere. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man husker det blå EU-sygesikringskort og en rejseforsikring inden turen.

 • Ferie i Storbritannien: Tjek din rejseforsikring

  | 10. april 2019 |

  Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, dækker det blå EU-sygesikringskort ikke længere. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man tjekker sin rejseforsikring, hvis rejsen går til Storbritannien.

 • Husk det blå sygesikringskort på skiferien

  | 24. januar 2019 |

  Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis man kommer til skade på skiferien og ikke har det blå EU-sygesikringskort med sig. En ny informationsindsats fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal få danskerne til at huske kortet på pisterne.

 • Husk dit blå EU-sygesikringskort

  | 29. juni 2018 |

  Hvis du vil undgå at få en stor regning for nødvendig behandling i Europa, skal du huske dit blå EU-sygesikringskort, når du skal ud og rejse.

 • Gode råd om kosmetisk kirurgi i udlandet

  | 15. marts 2018 |

  Inden du rejser til udlandet for at få en kosmetisk operation, gør du klogt i at undersøge dine rettigheder.

 • Seks gode råd til skiferien

  | 9. februar 2018 |

  Hvis du skal på skiferie, bør du få styr på dine forsikringer - ellers kan sygdom blive en dyr fornøjelse. Følg disse gode råd, hvis du vil undgå en ekstraregning.

 • Få refunderet sundhedsudgifter for udenlandske borgere

  | 28. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer kommuner til informationsmøder om regler og muligheder for at søge refusion for sundhedsbehandling af udenlandske borgere. Der bliver senere afholdt møder for regionerne.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed afgjorde flere klager i 2016

  | 20. september 2017 |

  Antallet af afsluttede styrelsessager, disciplinærsager og psykiatriske ankesager lå på 6.953 i 2016. Det er 513 mere end i 2015, og dermed fortsætter stigningen af antal afslutninger fra 2014 til 2015. Det viser en beretning for dele af styrelsens virksomhed, som netop er offentliggjort på stps.dk.

 • Sådan får du dækket udgifter til sygdom efter sommerferien

  | 21. august 2017 |

  Selvom du måtte lægge ud for behandling under din ferie i Europa, så er der muligheder for at få dækket behandlingsudgifter efter hjemkomsten med det blå sygesikringskort.

 • Har du pakket det blå sygesikringskort?

  | 7. juni 2017 |

  Husk at få det blå sygesikringskort med på sommerferien i Europa. Her er, hvad du skal vide om kortet.

 • Ansatte ved EU-institutioner får nu adgang til dansk sygesikring

  | 19. april 2017 |

  Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet en ny vejledning om udstedelse af det særlige sundhedskort til personer, som har ret til sundhedslovens ydelser uden at have bopæl i Danmark.

 • Mange danskere søger refusion for behandling i udlandet

  | 8. marts 2017 |

  Ny rapport viser, at Danmark er blandt de EU-lande, hvor flest borgere søger refusion for planlagt behandling i udlandet.

 • Ny rapport om brugen af det blå sygesikringskort

  | 25. januar 2017 |

  En ny rapport fra EU-Kommissionen viser, at de administrative processer omkring brugen af kortet mellem landene nu gennemgående fungerer.

 • Ny vejledning om EU-regler for koordinering af sundhedsydelser

  | 3. januar 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver en ny vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz.

 • Husk det blå sygesikringskort - og brug det

  | 21. juni 2016 |

  En del danskere ender med selv at lægge ud for lægehjælp under en ferie i et EU/EØS-land eller Schweiz. En hyppig årsag er, at det blå sygesikringskort er blevet glemt derhjemme. I mange tilfælde kan noget af udlægget refunderes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men det kan tage tid, og det er ikke altid, at man har ret til at få alle pengene tilbage.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, Nr. 1, 2015

  | 27. april 2015 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks første nyhedsbrev fra 2015 kan du blandt andet læse mere om overflytning af kommunernes opgaver vedrørende international sygesikring til Udbetaling Danmark og om Patientombuddet, International Sygesikrings, opgaver.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, nr. 2, 2014

  | 30. juni 2014 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks andet nyhedsbrev fra 2014 kan du blandt andet læse mere om ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, EU-sygesikringskort til flygtninge, refusion, behandling af henvendelser om at få dokumentation for ophør af dansk social sikring samt tip til at få hurtigere svar fra Polen på ansøgninger om tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.

 • Ny kampagne: Husk det blå

  | 27. maj 2014 |

  Under overskriften ”HUSK DET BLÅ KORT I EU” skyder Sundhedsministeriet og KL gang i en informationskampagne om de nye regler for offentlig rejsesygesikring.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, Nr. 1, 2014

  | 11. april 2014 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks første nyhedsbrev fra 2014 kan du blandt andet læse mere om ny konvention med Kina, ny nordisk konvention, ny styrelse, ændret opgavefordeling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, EU-sygeiskringskort til udenlands pensionister, patientmobilitetsdirektivet, EU-sygesikringskort til tredjelandes statsborgere, grænsearbejderes medforsikrede familiemedlemmer, udstedelse af sikringsdokumenter ved udstationering og ophør af rettigheder.

 • Det blå EU-sygesikringskort skal fra august bruges som offentlig dækning for rejsesygesikring

  | 6. februar 2014 |

  Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring. I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger.