×

Nyheder rettet mod borgere

 • Tilsyn med forsøgsordning med medicinsk cannabis

  | 22. december 2017 |

  Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen skal Styrelsen for Patientsikkerhed overvåge lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det gør vi ved hjælp af vores allerede etablerede overvågningsprogram for afhængighedsskabende lægemidler.

 • Antibiotika: Mulig fejl ved allergi-test

  | 22. december 2017 |

  Hvis du er blevet testet for allergi mod antibiotika i perioden 1. maj 2017 frem til den 21. december 2017 og har fået at vide, at du kan tåle ampicillin og amoxicillin, så skal du kontakte din læge, da det svar du har fået, kan være forkert.

 • Ny lov skaber sikkerhed for varigt inhabile patienter

  | 15. december 2017 |

  Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft, der skal sikre, at varigt inhabile patienter ikke bliver ladt i stikken, når de modsætter sig behandling.

 • Ny advokat til retssager om erstatning

  | 14. november 2017 |

  Fra 1. januar 2018 får Styrelsen for Patientsikkerhed ny advokat, der skal føre Ankenævnet for Patienterstatningens retssager om behandlings- og lægemiddelskader.

 • Nye videovejledninger til Dansk Patientsikkerheds­database

  | 9. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har produceret nye undervisningsvideoer til brugere af DPSD.

 • Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

  | 7. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført pilotprojektet Samlerapportering i samarbejde med 10 kommuner. Formålet var at undersøge, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde, samtidig med at det bliver lettere at rapportere utilsigtede hændelser.

 • Flere asbestofre kan få godtgørelse

  | 6. oktober 2017 |

  Reglerne for godtgørelse til indirekte asbestofre er udvidet. Fremover gælder det også personer, der er eller har været en del af samme husstand som den person, der har arbejdet med asbest. Samtidig er diagnosespektret udvidet, så også bughinde- og testikelhindekræft giver mulighed for godtgørelse.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på sammenklapning af lunger efter akupunktur

  | 2. oktober 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om sammenklapning af lunger efter akupunktur.

 • Sygeplejersker under uddannelse får øget fokus på kompliceret medicin

  | 2. oktober 2017 |

  Professionshøjskolen Metropol og Styrelsen for Patientsikkerhed går sammen om at ruste fremtidens sygeplejersker endnu bedre til at håndtere de typer medicin, der er skyld i flest alvorlige fejl.

 • Få refunderet sundhedsudgifter for udenlandske borgere

  | 28. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer kommuner til informationsmøder om regler og muligheder for at søge refusion for sundhedsbehandling af udenlandske borgere. Der bliver senere afholdt møder for regionerne.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed afgjorde flere klager i 2016

  | 20. september 2017 |

  Antallet af afsluttede styrelsessager, disciplinærsager og psykiatriske ankesager lå på 6.953 i 2016. Det er 513 mere end i 2015, og dermed fortsætter stigningen af antal afslutninger fra 2014 til 2015. Det viser en beretning for dele af styrelsens virksomhed, som netop er offentliggjort på stps.dk.

 • OBS-meddelelse: Bupivacain må ikke gives intravaskulært

  | 12. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om problemer med, at det lokalbedøvende middel bupivacain gives direkte i blodkar, hvilket kan medføre alvorlige forgiftninger.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på korrekt dosering af methotrexat

  | 7. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om forvekslinger af daglig og ugentlig dosis af methotrexat til patienter med leddegigt og psoriasis.

 • Nye forholdsregler ved brug af Pro-Epanutin

  | 5. september 2017 |

  En række medicineringsfejl og utilsigtede hændelser rapporteret til Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har givet anledning til nye forholdsregler for epilepsimidlet Pro-Epanutin.

 • Sådan får du dækket udgifter til sygdom efter sommerferien

  | 21. august 2017 |

  Selvom du måtte lægge ud for behandling under din ferie i Europa, så er der muligheder for at få dækket behandlingsudgifter efter hjemkomsten med det blå sygesikringskort.

 • Patienters journaler må ikke sendes med almindelig e-mail

  | 9. august 2017 |

  Patienter har som hovedregel ret til at få aktindsigt i sin sundhedsfaglige journal i den form, som patienten ønsker. Aktindsigter må dog aldrig sendes ukrypteret.

 • Læger får nyt arbejdsredskab til at vurdere, om patienter fortsat er egnet til at køre bil

  | 2. august 2017 |

  En ny vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal hjælpe lægerne med bl.a. at være mere opmærksom på ældre og deres bilkørsel.

 • Dansk initiativ bakker op om WHO’s nye medicin-satsning

  | 30. juni 2017 |

  WHO lancerede i foråret en ny verdensomspændede satsning, medication without harm, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Et nyt dansk initiativ vil bakke op om WHO’s globale kampagne.

 • 1. juli er det slut med lægetjek for ældre bilister

  | 23. juni 2017 |

  Nu udgår det obligatoriske lægetjek for bilister, som er 75 år og derover. I stedet forpligtes lægerne på at holde et ekstra godt øje med de ældre patienter og anvende muligheden for at udstede et lægeligt kørselsforbud.

 • Ny rapport: Færre sundhedspersoner får alvorlig kritik

  | 15. juni 2017 |

  Færre klager over behandling i sundhedsvæsenet ender med at blive afgjort med en alvorlig kritik af sundhedspersonalet, viser den nye årsberetning fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.