×

Nyheder rettet mod borgere

 • Temadag satte fokus på selvmord i psykiatrien

  | 5. november 2015 |

  Der er cirka 600 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være 10.000 selvmordsforsøg. Omkring 300 af de personer, der tager deres eget liv, har tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Sundhedspersoners, patienters og pårørendes rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om selvmord og selvmordsforsøg var fredag 23. oktober udgangspunktet for Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien.

 • Beretning fra rigsrevisionen

  | 5. november 2015 |

  Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, Nr. 1, 2015

  | 27. april 2015 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks første nyhedsbrev fra 2015 kan du blandt andet læse mere om overflytning af kommunernes opgaver vedrørende international sygesikring til Udbetaling Danmark og om Patientombuddet, International Sygesikrings, opgaver.

 • Patientombuddet udgiver Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2014.

  | 26. marts 2015 |

  I årsberetningen fra Det Psykiatriske Ankenævn 2014 kan du læse om ankenævnets arbejde i 2014, og om hvordan ankenævnet forsat udvikler og former sin praksis. Ankenævnet har blandt andet i en række afgørelser i 2014 taget stilling til valg af dosis ved beslutning om tvangsbehandling.

 • Nye kørekortsregler for 70-årige

  | 9. marts 2015 |

  Fra 1. marts 2015 kræver en fornyelse af kørekortet ved 70 år ikke længere en lægeerklæring

 • Faglig vejledning om behandling af transkønnede

  | 19. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede.

 • Et ankenævn for behandlings- og lægemiddelskader

  | 8. januar 2015 |

  Fra 1. januar i år er det ét ankenævn, der afgør alle klager over afgørelser fra Patienterstatningen. Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet er lagt sammen og hedder nu Ankenævnet for Patienterstatningen.