×

Nyheder rettet mod borgere

 • Ny temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling

  | 15. december 2014 |

  Patientombuddet offentliggør i dag en temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling. De utilsigtede hændelser viser, at det vigtigt, at både ledelsen på sygehuse og i primærsektoren samt de enkelte sundhedspersoner er opmærksomme på de risici, der kan være ved behandling med insulin.

 • Temadag for ledelser på sygehuse

  | 3. oktober 2014 |

  Opfølgning på klagesager og utilsigtede hændelser. Præsentationerne er nu tilgængelige.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, nr. 2, 2014

  | 30. juni 2014 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks andet nyhedsbrev fra 2014 kan du blandt andet læse mere om ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, EU-sygesikringskort til flygtninge, refusion, behandling af henvendelser om at få dokumentation for ophør af dansk social sikring samt tip til at få hurtigere svar fra Polen på ansøgninger om tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.

 • Ny kampagne: Husk det blå

  | 27. maj 2014 |

  Under overskriften ”HUSK DET BLÅ KORT I EU” skyder Sundhedsministeriet og KL gang i en informationskampagne om de nye regler for offentlig rejsesygesikring.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, Nr. 1, 2014

  | 11. april 2014 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks første nyhedsbrev fra 2014 kan du blandt andet læse mere om ny konvention med Kina, ny nordisk konvention, ny styrelse, ændret opgavefordeling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, EU-sygeiskringskort til udenlands pensionister, patientmobilitetsdirektivet, EU-sygesikringskort til tredjelandes statsborgere, grænsearbejderes medforsikrede familiemedlemmer, udstedelse af sikringsdokumenter ved udstationering og ophør af rettigheder.

 • Uklart ansvar og mangler ved journaler på Akuttelefon

  | 27. marts 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har fulgt udviklingen på Region Hovedstadens Akuttelefon 1813 siden årsskiftet og har udarbejdet en rapport på baggrund af materiale indhentet siden januar og et tilsynsbesøg den 12. marts 2014.

 • Det blå EU-sygesikringskort skal fra august bruges som offentlig dækning for rejsesygesikring

  | 6. februar 2014 |

  Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring. I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger.

 • Information om epikriser

  | 28. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har præciseret, hvornår og hvordan sundhedspersoner, der betjener Region Hovedstadens 1813 Akuttelefon, skal sende epikriser til patienternes egen læge.