×

Nyheder rettet mod borgere

 • Mød Styrelsen for Patientsikkerhed på Folkemødet

  | 13. juni 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til Folkemødet på Bornholm. Store sundhedspolitiske debatter, quizzer og skattejagt er på programmet i telt J30 ved Kæmpestranden.

 • Ny film skal sætte fokus på antipsykotisk medicin til demensramte

  | 23. maj 2019 |

  1 ud af 5 demensramte får antipsykotisk medicin – også selvom medicinen nogle gange er unødvendig. I en ny film sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på, hvordan pårørende kan være med til at sænke forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Kommuner inviteres til samlet rapportering af utilsigtede hændelser

  | 22. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har 22. maj udsendt invitation til kommuner om at deltage i implementering af samlerapportering.

 • Ferie i Storbritannien: Tjek din rejseforsikring

  | 10. april 2019 |

  Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, dækker det blå EU-sygesikringskort ikke længere. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man tjekker sin rejseforsikring, hvis rejsen går til Storbritannien.

 • Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

  | 5. april 2019 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

 • Redegørelse for afviste utilsigtede hændelser

  | 4. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionerne om en redegørelse for afviste utilsigtede hændelser.

 • Forskning i alternativ behandling modtager støtte

  | 7. februar 2019 |

  To forskningsprojekter, der skal se på kropsterapeutisk behandling og brugen af kosttilskud, får nu støtte fra særlige puljemidler i Finansloven for 2018.

 • Samlerapportering udbredes til alle kommuner

  | 25. januar 2019 |

  I løbet af foråret inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed de første kommuner til at implementere samlerapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og pleje.

 • Husk det blå sygesikringskort på skiferien

  | 24. januar 2019 |

  Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis man kommer til skade på skiferien og ikke har det blå EU-sygesikringskort med sig. En ny informationsindsats fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal få danskerne til at huske kortet på pisterne.

 • Fælles platform skal styrke indsats for patientsikker medicin

  | 20. december 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerer i dag en fælles hjemmeside, som skal understøtte indsatsen for at nedbringe antallet af medicinskader.

 • Ny kampagne skal forebygge fejl med methotrexat i plejesektoren

  | 7. december 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen lancerer en kampagne, der skal forebygge doseringsfejlene med methotrexat på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke

  | 9. november 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke.

 • Ny kampagne skal få patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser

  | 1. november 2018 |

  Når noget ikke går, som det skal i sundhedssystemet, er det vigtigt, at man kan lære af det og undgå, at det sker igen. En ny landsdækkende kampagne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner skal få patienterne og deres pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser.

 • Patientsikkerhedskulturen er stærk i hele landet

  | 23. juli 2018 |

  Masser af innovative indsatser og projekter i regioner og kommuner vidner om en stærk patientsikkerhedskultur. Det viser den årlige patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Pulje til forskning i alternativ behandling

  | 12. juli 2018 |

  I Finansloven 2018 er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til forskningsprojekter inden for alternativ/komplementær behandling. Vi inviterer hermed interesserede til at søge.

 • Ny styrelse overtager klage- og ankesager fra 1. juli

  | 2. juli 2018 |

  Fra første juli skal klage- og ankesager behandles af Styrelsen for Patientklager i Aarhus. Borgere, der ønsker at klage over behandling i sundhedsvæsenet eller at anke fx en erstatningssag skal fremover henvende sig hos den nye styrelse.

 • Husk dit blå EU-sygesikringskort

  | 29. juni 2018 |

  Hvis du vil undgå at få en stor regning for nødvendig behandling i Europa, skal du huske dit blå EU-sygesikringskort, når du skal ud og rejse.

 • Temadag om patientovergange gav gejst og ny viden

  | 25. maj 2018 |

  Der var fokus på veje til mere sikre patientovergange, da knap 200 sundhedspersoner mødtes til temadag for at dele viden, diskutere løsninger og inspirere hinanden til højere patientsikkerhed.

 • Slovensk delegation besøger styrelsen

  | 24. april 2018 |

  Seks delegerede fra Slovenien besøger d. 24.-26. april det danske sundhedsvæsen. De skal lære om vores UTH-system, så de i fremtiden kan få et lignende system i deres eget sundhedsvæsen.

 • Kom til temadag om overgange i patientforløb

  | 5. april 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder temadag om patientovergange og de udfordringer, overgange i patientforløb kan medføre.