×

Nyheder

341 - 360 af 387 nyheder
 • OBS-meddelelse om utilsigtet strømsvigt på sygehuse

  | 5. september 2013 |

  El-arbejde i forbindelse med ombygning har ført til utilsigtede strømsvigt. Hændelserne vurderes at kunne ske igen på andre sygehuse.

 • Ny praksis ved test og screening af kendte æg- og sæddonorer

  | 3. september 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny praksis, der kan anvendes ved test og screening af kendte æg- og sæddonorer. Med den ny praksis holdes test og screening på det minimumsniveau, der gælder efter vævsdirektivet.

 • Nyhedsbrev fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase august 2013

  | 29. august 2013 |

  Patientombuddets læringsenhed udsender 4 gange årligt et nyhedsbrev om Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet artikler om rapporter fra pædagogisk personale, om medicinsk udstyr og om nyt på medicinområdet.

 • Temarapport om medicinering i botilbud og øvrige tilbud til borgere med handicap

  | 20. august 2013 |

  Temarapportens formål er, at identificere hvilke typer af medicinrelaterede utilsigtede hændelser, som rapporteres, samt at undersøge, hvilke forslag personalet selv giver til forebyggelse af de identificerede hændelser.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, nr. 2, 2013

  | 10. juli 2013 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks andet nyhedsbrev fra 2013 kan du blandt andet læse mere om overflytning af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark, Kroatiens optagelse i EU pr. 1. juli 2013, ændrede spanske regler om medicintilskud, opsigelse af afkaldsaftale med Nederlandene om mellemstatslig refusion og link til hjemmeside om registrering i sygesikringen i Québec.

 • Bladet Miljø og sundhed bliver elektronisk

  | 27. juni 2013 |

  Fra juni 2013 er det slut med den trykte udgave af bladet "Miljø og sundhed". Bladet overgår i stedet til elektronisk publicering. Tilmelding til nyhedsbrevet Fra juni 2013 overgår bladet til 

 • Omskæring af drengebørn

  | 27. juni 2013 |

  Bemærk: Denne nyhed er fra 2013. I dag er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ressortansvarlig for området. Der er ikke tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til gener

 • Temarapport om medicinsk udstyr

  | 20. juni 2013 |

  Patientombuddet modtager et stort antal rapporter om utilsigtede hændelser, hvor medicinsk udstyr er involveret. Patientombuddet ønsker med denne rapport at dele viden om disse hændelser med det formål at bidrage til at forebygge lignende hændelser og dermed højne sikkerheden for patienter og brugere af medicinsk udstyr.

 • Gode råd om at ansætte sundhedspersonale

  | 4. juni 2013 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver en pjece, der beskriver de regler og det ansvar, som arbejdsgivere har, når de ansætter personale. Pjecen er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder. 

 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetning

  | 3. juni 2013 |

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetning om nævnets arbejde i 2012.

 • Plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på tilsyn

  | 29. maj 2013 |

  Medicinhåndteringen er blevet bedre, patientrettighederne bliver i højere grad overholdt, og der er bedre tilbud om fysisk aktivitet og genoptræning. Det viser årsrapporten fo

 • Patientombuddet udgiver årsberetning

  | 27. maj 2013 |

  I Patientombuddets årsberetning kan du læse mere om ombuddets arbejde i 2012, blandt andet om antallet af sager, om sagstyper og afgørelser, om læringsaktiviteter og om dialog mellem patienter og regioner.

 • Årsberetning fra Det Psykiatriske Ankenævn

  | 17. maj 2013 |

  Patientombuddet udgiver Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2012.

 • Autorisation af sundhedspersoner fra tredjelande

  | 16. maj 2013 |

  Den 16. maj 2013 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS. Med bekendtgørelsen sammenskri

 • Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger

  | 14. maj 2013 |

  I en konkret tilsynssag mod en læge, som omtales i medierne, har der været en unødvendig lang sagsbehandlingstid i Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har beklaget, at der i den pågældende sag ikke blev afho

 • Temarapport om tryksår

  | 14. maj 2013 |

  Formålet er at sætte fokus på patienter, som udvikler tryksår i deres kontakt med sundhedsvæsenet. Temarapportens data er baseret på rapporter om utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase samt afgjorte klagesager fra patienter og pårørende.

 • Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet udgiver årsberetninger for 2012

  | 1. maj 2013 |

  Du læse om nævnenes virke samt om nøgletallene for 2012 i de to årsberetninger.

 • Følg UV-indekset med ny app

  | 25. april 2013 |

  Når UV-indekset sniger sig over tre, skal man passe på i solen. Men hvordan kan man tjekke UV-indekset? Det giver en ny app svaret på. Appen er gratis, hedder UV-indeks og kan hentes

 • Årsmøde om fostre, børn og miljø

  | 24. marts 2013 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed holder årsmøde om temaet: fostre, børn og miljø. Mødet henvender sig primært til forskere og administratorer, der beskæ

 • Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, 2013

  | 6. marts 2013 |

  Patientombuddet, International Sygesikring og Pensionsstyrelsen har udgivet 'Nyhedsbrev om international social sikring'