×

Nyheder

1 - 10 af 10 nyheder
 • Ordination og overgange skyld i alvorlige AK-fejl

  | 31. maj 2017 |

  Der sker mange fejl, når patienter får blodfortyndende medicin. Et nyt studie af moderate, alvorlige og dødelige utilsigtede hændelser viser, at det især er patientovergange og fejlordinationer fra lægerne, der skaber problemer.

 • Værd at vide om tilsyn med fodterapeuter

  | 19. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række fodterapeuter for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Sådan oplevede et bosted at have tilsyn

  | 18. maj 2017 |

  De første tilsyn med bosteder er gennemført. En leder af et bosted i København giver et indblik i oplevelsen og fortæller om den læring, som tilsynet førte med sig.

 • Patienter anker fortsat flere sager om patienterstatning

  | 16. maj 2017 |

  3.203 sager blev indgivet til Ankenævnet for Patienterstatningen i 2016, viser nævnets netop publicerede årsberetning for 2016. Dermed stiger tilgangen af ankesager fortsat, om end ikke helt så hastigt som tidligere.

 • Antallet af sager i Det Psykiatriske Ankenævn stiger fortsat

  | 9. maj 2017 |

  I 2016 modtog Det Psykiatriske Ankenævn 207 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet 173 sager i 2015 og 143 sager i 2013. Det fremgår af nævnets årsberetning for 2016.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med bosteder

  | 8. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række bosteder for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Patientsikkerhedskulturen er i rivende udvikling

  | 5. maj 2017 |

  Det vrimlede med inspirerende patientsikkerhedsprojekter i regioner og kommuner i 2016. Det viser den årlige Patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som samler lokale patientsikkerheds-initiativer fra det forgangne år.

 • Ny strategi for inddragelse i styrelsens arbejde

  | 3. maj 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer i dag en ny strategi for inddragelse af borgere og patienter i styrelsens arbejde. Strategien skal bidrage til, at borgere og patienters oplevelser i og viden om sundhedsvæsnet kommer med i styrelsens arbejde for patientsikkerhed.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med tandlægeklinikker

  | 3. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række tandlægeklinikker for første gang tilsynsbesøg. En række af de tandlægefaglige spørgsmål, som målepunkter og tilsyn indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Medicin og fald står stadig for flest utilsigtede hændelser

  | 1. maj 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at medicinering og fald igen i 2016 var årsag til størstedelen af de rapporterede utilsigtede hændelser. Styrelsen un