×

Nyheder

1 - 20 af 86 nyheder
 • Tilsyn med forsøgsordning med medicinsk cannabis

  | 22. december 2017 |

  Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen skal Styrelsen for Patientsikkerhed overvåge lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det gør vi ved hjælp af vores allerede etablerede overvågningsprogram for afhængighedsskabende lægemidler.

 • Antibiotika: Mulig fejl ved allergi-test

  | 22. december 2017 |

  Hvis du er blevet testet for allergi mod antibiotika i perioden 1. maj 2017 frem til den 21. december 2017 og har fået at vide, at du kan tåle ampicillin og amoxicillin, så skal du kontakte din læge, da det svar du har fået, kan være forkert.

 • Har du ikke registreret dit behandlingssted – bliv klogere på reglerne

  | 22. december 2017 |

  Styrelsen holder lukket fra den 22. december 2017 til den 2. januar 2018. Det er i den periode ikke muligt at få svar på spørgsmål vedrørende registrering. Derfor har vi sam

 • Faktura for det risikobaserede tilsyn

  | 22. december 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. december 2017 udsendt faktura til behandlingssteder, der har registreret sig i Behandlingsstedsregistret i løbet af 2017.

 • Kontakt egen læge ved mistanke om fnat

  | 19. december 2017 |

  I den seneste uge har der været en del opmærksomhed omkring fnat, særligt på Sjælland. Sygdommen er ikke farlig.

 • Målepunkter for bosteder og misbrugscentre til det risikobaserede tilsyn 2018 er nu klar

  | 19. december 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort målepunkterne for bosteder og misbrugscentre som del af det risikobaserede tilsyn 2018.

 • Rapporteringspligten for UTH skal undersøges for at styrke læringen

  | 18. december 2017 |

  Kommer der læring nok ud af sundhedspersoners rapporteringer af utilsigtede hændelser, eller kan vi få bedre læring ud af den tid, vi bruger på at rapportere?

 • Ny lov skaber sikkerhed for varigt inhabile patienter

  | 15. december 2017 |

  Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft, der skal sikre, at varigt inhabile patienter ikke bliver ladt i stikken, når de modsætter sig behandling.

 • Medicinfejl rammer børn på danske hospitaler

  | 6. december 2017 |

  Der sker jævnligt fejl i forbindelse med håndteringen af medicin på danske hospitaler. Det gælder også, når det drejer sig om medicinering af børn, og faktisk sker der forholdsmæssigt flere fejl i medicineringen af børn end af voksne. I en ny ph.d.-afhandling har Rikke Mie Rishøj, ph.d.-studerende ved SDU, undersøgt, hvilke medicineringsfejl der bliver rapporteret flest af, og hvilke konsekvenser de har for de børn, der rammes.

 • Målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018

  | 5. december 2017 |

  10 ud af 13 målepunktssæt ligger nu klar og vil blive brugt til vurdering og læring på de behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerhed vil besøge i 2018.

 • Workshop gav plads til god dialog

  | 4. december 2017 |

  I uge 48 afholdte Styrelsen for Patientsikkerhed to workshops for læger med interesse for antipsykotisk behandling af ældre med demens. Målet var at gøre deltagerne klogere på korrekt behandling og seponering.

 • Ny kontorchef til Tilsyn og Rådgivning Syd

  | 4. december 2017 |

  Fra anden januar indtager Thomas Lund Sørensen chefstolen i Tilsyn og Rådgivning Syd.

 • Advarselssystem skaber patientsikkerhed på tværs af grænser

  | 17. november 2017 |

  Danmark er ét af de lande, der har gået forrest om at få etableret et system, der gør det muligt for myndigheder i EU at kommunikere hurtigt og nemt. Det gavner patientsikkerheden.

 • Ny advokat til retssager om erstatning

  | 14. november 2017 |

  Fra 1. januar 2018 får Styrelsen for Patientsikkerhed ny advokat, der skal føre Ankenævnet for Patienterstatningens retssager om behandlings- og lægemiddelskader.

 • Kom til workshop om antipsykotisk medicin til demente

  | 13. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede læger til workshop om bedre brug af antipsykotisk medicin til ældre med demens.

 • Nye videovejledninger til Dansk Patientsikkerheds­database

  | 9. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har produceret nye undervisningsvideoer til brugere af DPSD.

 • Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

  | 7. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført pilotprojektet Samlerapportering i samarbejde med 10 kommuner. Formålet var at undersøge, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde, samtidig med at det bliver lettere at rapportere utilsigtede hændelser.

 • Sådan registrerer du dit behandlingssted i behandlingsstedsregisteret

  | 27. oktober 2017 |

  Du registrerer dit behandlingssted ved at udfylde registreringsformularen på siden registrering.

 • Familie indlagt på mistanke om svampeforgiftning

  | 19. oktober 2017 |

  En familie er blevet indlagt på sygehuse i Region Sjælland, indtil videre på mistanke om svampeforgiftning. Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med de relevante myndigheder om at afklare, hvad der er sket. Der er aktuelt ikke rapporteret andre tilfælde.

 • Målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018 er sendt i høring

  | 12. oktober 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt 14 sæt målepunkter i høring. Formålet er at få kvalificeret målepunkternes relevans og indhold.