×

Nyheder

1 - 20 af 44 nyheder
 • Kontrol af udenlandske lægers uddannelse

  | 2. december 2015 |

  Kontrol af udenlandske lægers uddannelse Styrelsen for Patientsikkerhed skærper kontrollen med udenlandske lægers uddannelsespapirer.

 • Fokus på patientsikkerhed i kosmetiske behandlinger

  | 27. november 2015 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet alle læger, der er registreret som udøvere af lovregulerede kosmetiske behandlinger, efter at styrelsen har fået viden om at flere klinikker overtræder lovgivningen.

 • Acamprosat får generelt klausuleret tilskud

  | 27. november 2015 |

  Den 7. december 2015 får acamprosat generelt klausuleret tilskud. Lægemiddelstyrelsen har truffet denne afgørelse efter anbefaling fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn.

 • Forebyggelse af legionella i vandinstallationer

  | 20. november 2015 |

  Lungebetændelse forårsaget af legionellabakterier har i den seneste halvanden måned været i konstant stigning i Odense i forhold til normalt om efteråret. Styrelsen for P

 • Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer producenter til produktudvikling

  | 13. november 2015 |

  Produktudvikling af medicinske plastre, fx morfinplastre, vil gavne patientsikkerheden. Det fremgår af de henvendelser Styrelsen for Patientsikkerhed får fra sundhedspersonale, som ønsker at kunne skr

 • Temadag satte fokus på selvmord i psykiatrien

  | 5. november 2015 |

  Der er cirka 600 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være 10.000 selvmordsforsøg. Omkring 300 af de personer, der tager deres eget liv, har tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Sundhedspersoners, patienters og pårørendes rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om selvmord og selvmordsforsøg var fredag 23. oktober udgangspunktet for Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien.

 • Beretning fra rigsrevisionen

  | 5. november 2015 |

  Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser.

 • Sundheds- og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører

  | 8. oktober 2015 |

  Tre direktørstillinger, der blev slået op i august af Sundheds- og Ældreministeriet, er nu besat. I august i år annoncerede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at hun ville styrke fokus på kern

 • Styrelsen for Patientsikkerhed er etableret

  | 8. oktober 2015 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed er etableret pr. 8. oktober. Styrelsen, der har ca. 300 medarbejdere, er skabt ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder.

 • Årsrapport om humane væv og celler 2014

  | 7. oktober 2015 |

  I 2014 havde i alt 64 vævscentre og 28 gynækologiske klinikker tilladelse af Sundhedsstyrelsen til håndtering af humane væv og celler. Der blev observeret en generel stigning i vævscentrenes aktiviteter i 2014. Det samme gjorde sig gældende for de gynækologiske klinikker.

 • Nordisk konference om tilsyn

  | 2. oktober 2015 |

  De nordiske lande afholder den 1. og 2. oktober Nordisk Tilsynskonference i Helsinki for at diskutere tilsynet i de nordiske lande. Mødet skal styrke det nordiske samarbejde og kontakterne mellem tilsynsenhederne og give inspiration til, hvordan sundhedsmyndighederne i de nordiske lande kan leve op til de nye udfordringer, der er på tilsynsområdet.

 • Ny afdeling i Aarhus

  | 1. oktober 2015 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed, der er under etablering, opretter ny afdeling med ca. 100 medarbejdere i Aarhus frem mod udgangen af 2017.

 • Orientering om tilsynssager på sundhedsområdet

  | 25. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsen vil fremover sende kopi til samtlige regioner, Færøerne og Grønland af alle beslutninger, afgørelser og domme i tilsynssager på sundhedsområdet som følge af cirkulære 10336 der trådte i kraft 1. september 2015

 • Offentliggørelse af afgørelser i tilsynssager

  | 11. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsens offentliggørelse af afgørelser i tilsynssager er fastlagt i et nyt cirkulære.

 • Medieomtale af tilsyn med sundhedspersoner

  | 11. september 2015 |

  Flere medier bringer artikler og indslag om Sundhedsstyrelsens tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Sundhedsstyrelsen finder grund til at præcisere styrelsens myndighedsansvar på tilsynsområdet og det samarbejde der er mellem de nordiske lande, i sager hvor autoriserede sundhedspersoner kommer i fagligt tilsyn.

 • Færre plejehjem får kritik

  | 2. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsens udgiver i dag landsrapporten for plejehjemstilsynet i 2014. Rapporten viser, at færre plejehjem har fået konklusionen fejl og mangler, og generelt er plejehjemmene blevet bedre til at følge op på de krav tilsynet stiller.

 • Redegørelse for blodproduktområdet 2014

  | 10. juli 2015 |

  Sundhedsstyrelsens årlige redegørelse for blodproduktområdet viser et fortsat fald i brugen af donorblod. Forbruget er fortsat for højt, og derfor har Sundhedsstyrelsen udsendt retningslinjer for, hvordan brugen af blod kan sættes ned.

 • Nye vejledninger og bekendtgørelser

  | 12. juni 2015 |

  Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række nye bekendtgørelser og vejledninger indenfor områderne assisteret reproduktion og kontrol med håndtering af humane væv og celler.

 • DN aarsberetning 2014

  | 26. maj 2015 |

  Årsberetningen for 2014 fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er nu offentliggjort.

 • Patientombuddets årsberetning 2014

  | 22. maj 2015 |

  Patientombuddets årsberetning for 2014 er nu offentliggjort.