×

Nyheder

1 - 20 af 34 nyheder
 • Temarapport om dosisdispenseret medicin

  | 19. december 2013 |

  Rapporterne viser, at det ’dobbelte bogholderi’ med dosisdispenseret medicin og sidedoseret medicin øger risikoen for fejl og oftest bliver enten sidedosering eller dosispakke glemt. Det er desuden en udfordring, når en patient får dosisdispenseret medicin, og der skal ændres i behandlingen. Når der tages fejl af dage og tider eller patient, når medicinen skal udleveres, er grunden som oftest, at personalet river den forreste pose af på rullen af det dosisdispenserede medicin, men får af uvisse årsager ikke læst ordentligt på dosispakken.

 • Motorkørsel og søvnapnø

  | 29. november 2013 |

  Sundhedsstyrelsen anbefaler i en vejledning, at personer, der lider af søvnapnø, skal leve op til en række konkrete målelige helbredskrav.

 • Nyhedsbrev fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase

  | 15. november 2013 |

  Tema om det internationale samarbejde om utilsigtede hændelser.

 • Patientskadeankenævnet frifundet

  | 30. oktober 2013 |

  Patientskadeankenævnet er ved dom af 30. oktober 2013 blevet frifundet i en meget medieomtalt retssag om kiropraktorbehandling ydet som et led i en sundhedsordning.

 • Stævnelægers pligter og beføjelser

  | 10. oktober 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har opdateret cirkulæret og vejledningen om stævnelægers pligter og beføjelser, i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om offentlige boksekampe. Sundhedsstyrelsen

 • Igangsættelse af fødsler

  | 13. september 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Hvert år fødes der

 • Nyhedsbrev om journalføring

  | 10. september 2013 |

  I dette nyhedsbrev har Patientombuddet sat fokus på journalføring. Patientombuddet har samlet en række konkrete afgørelser om emnet og på den baggrund beskrevet Patientombuddets praksis.

 • Hygiejne i daginstitutioner

  | 5. september 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har revideret håndbogen om hygiejne. Den nye udgave indeholder blandt andet de nye anbefalinger for proceduren ved bleskift.   Fremover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personalets b

 • OBS-meddelelse om utilsigtet strømsvigt på sygehuse

  | 5. september 2013 |

  El-arbejde i forbindelse med ombygning har ført til utilsigtede strømsvigt. Hændelserne vurderes at kunne ske igen på andre sygehuse.

 • Ny praksis ved test og screening af kendte æg- og sæddonorer

  | 3. september 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny praksis, der kan anvendes ved test og screening af kendte æg- og sæddonorer. Med den ny praksis holdes test og screening på det minimumsniveau, der gælder efter vævsdirektivet.

 • Nyhedsbrev fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase august 2013

  | 29. august 2013 |

  Patientombuddets læringsenhed udsender 4 gange årligt et nyhedsbrev om Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet artikler om rapporter fra pædagogisk personale, om medicinsk udstyr og om nyt på medicinområdet.

 • Temarapport om medicinering i botilbud og øvrige tilbud til borgere med handicap

  | 20. august 2013 |

  Temarapportens formål er, at identificere hvilke typer af medicinrelaterede utilsigtede hændelser, som rapporteres, samt at undersøge, hvilke forslag personalet selv giver til forebyggelse af de identificerede hændelser.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, nr. 2, 2013

  | 10. juli 2013 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks andet nyhedsbrev fra 2013 kan du blandt andet læse mere om overflytning af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark, Kroatiens optagelse i EU pr. 1. juli 2013, ændrede spanske regler om medicintilskud, opsigelse af afkaldsaftale med Nederlandene om mellemstatslig refusion og link til hjemmeside om registrering i sygesikringen i Québec.

 • Bladet Miljø og sundhed bliver elektronisk

  | 27. juni 2013 |

  Fra juni 2013 er det slut med den trykte udgave af bladet "Miljø og sundhed". Bladet overgår i stedet til elektronisk publicering. Tilmelding til nyhedsbrevet Fra juni 2013 overgår bladet til 

 • Omskæring af drengebørn

  | 27. juni 2013 |

  Bemærk: Denne nyhed er fra 2013. I dag er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ressortansvarlig for området. Der er ikke tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til gener

 • Temarapport om medicinsk udstyr

  | 20. juni 2013 |

  Patientombuddet modtager et stort antal rapporter om utilsigtede hændelser, hvor medicinsk udstyr er involveret. Patientombuddet ønsker med denne rapport at dele viden om disse hændelser med det formål at bidrage til at forebygge lignende hændelser og dermed højne sikkerheden for patienter og brugere af medicinsk udstyr.

 • Gode råd om at ansætte sundhedspersonale

  | 4. juni 2013 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver en pjece, der beskriver de regler og det ansvar, som arbejdsgivere har, når de ansætter personale. Pjecen er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder. 

 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetning

  | 3. juni 2013 |

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetning om nævnets arbejde i 2012.

 • Plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på tilsyn

  | 29. maj 2013 |

  Medicinhåndteringen er blevet bedre, patientrettighederne bliver i højere grad overholdt, og der er bedre tilbud om fysisk aktivitet og genoptræning. Det viser årsrapporten fo

 • Patientombuddet udgiver årsberetning

  | 27. maj 2013 |

  I Patientombuddets årsberetning kan du læse mere om ombuddets arbejde i 2012, blandt andet om antallet af sager, om sagstyper og afgørelser, om læringsaktiviteter og om dialog mellem patienter og regioner.