×

Nyheder

1 - 20 af 20 nyheder
 • Vejledning efter ændring af lov om kunstig befrugtning

  | 12. december 2012 |

  Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning informerer uddybende om reglerne i lov om kunstig befrugtning og i vævsloven for så vidt angår kunstig befrugtning. Ændringerne i lov om kunstig befrugtning trådte i kraft den 1. oktober 2012, og bekendtgørelsen herom den 9. november 2012.

 • Årlig rapport om humane væv og celler 2011

  | 26. november 2012 |

  Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2011.

 • Behandling af transseksuelle

  | 23. november 2012 |

  Personer med transseksualitet skal have adgang til et sundhedsfagligt behandlingstilbud af høj kvalitet og behandling af transseksualisme, herunder vurdering af indikation for kønsskifte

 • Tilsyn med kosmetisk behandling

  | 9. november 2012 |

  Sundhedsstyrelsens årsrapport for tilsynet med de kosmetiske behandlingssteder viser, at lovgivningen på det kosmetiske behandlingsområde har betydet en øget patientsikkerhed. Kun 6 procent af de kosm

 • Kontrol med sædbanker

  | 31. oktober 2012 |

  Sundhedsstyrelsen anmeldte i sidste uge Nordic Cryobank ApS til politiet efter nye indberetninger, der viser, at Nordic Cryobank ApS i flere tilfælde ikke har sat donors sæd i karantæne trods mistanke om risiko for arvelige sygdomme.

 • Ingen hjemmel i lovgivningen til abort efter 12. uge på grund af fostrets køn

  | 22. oktober 2012 |

  Foranlediget af de seneste dages omtale i flere medier om abort efter 12. svangerskabsuge på grund af fostrets køn, udtaler Abortankenævnet følgende: ”Der er ikke hj

 • Kritik af medicinering i psykiatrien

  | 21. september 2012 |

  Sundhedsstyrelsen udtrykker i et notat kritik af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og centerledelsen på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) i forbindelse med brug af det beroligende middel midazolam og brug af høje doser antipsykotisk medicin på PCG.

 • Vejledning om kunstig befrugtning

  | 21. september 2012 |

  Kvalitet og sikkerhed er i fokus i Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning om kunstig befrugtning, som sendes i høring. Vejledningen skal synliggøre rammerne for den bedste og mest sikr

 • Embedslæger i Vestdanmark samles i to enheder

  | 13. september 2012 |

  En ændring af Sundhedsloven medfører, at embedslægerne vest for Storebælt samles to steder. I region Syddanmark bliver embedslægerne placeret i Kolding kommune, og i reg

 • Plejehjem er bedre til at leve op til Sundhedsstyrelsens krav

  | 31. august 2012 |

  Plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på Sundhedsstyrelsens årlige tilsyn. På 62 procent af plejehjemmene var der fulgt op på alle krav, der blev stillet i 2010, mod 36 procent sidste år. Rapp

 • Medicinering på botilbud og plejehjem

  | 14. august 2012 |

  Ledelser og personale på botilbud og plejehjem har behov for større viden om medicinering, og de læger, der ordinerer medicinen, skal stramme op på deres praksis. En udredning fra Sundhedsstyrelsen, "

 • Årsrapport for blodproduktområdet for 2011

  | 8. august 2012 |

  I 2011 blev der foretaget 312.421 tapninger af blod i Danmark, hvilket svarer til næsten to tapninger pr. donor. Der blev i alt transfunderet 294.449 erytrocytenheder i 2011. Antallet af blodtransfusioner er faldet markant siden 2007.

 • Sundhedsmæssig vurdering af PIP-implantater fra engelske sundhedsmyndigheder

  | 21. juni 2012 |

  En ekspertgruppe under de engelske sundhedsmyndigheder (The National Health Service, NHS) har offentliggjort en omfattende rapport om PIP-brystimplantater. I de omfattende analyser af PIP-silik

 • Tilsyn med private sygehuse klinikker og praksis

  | 18. juni 2012 |

  Sundhedsstyrelsen indleder det lovbestemte tilsyn med private sygehuse, klinikker og praksis, der trådte i kraft i januar 2012. Loven indebærer, at de fleste private behandlingssteder skal registreres

 • Ventetider for kræft og hjertesygdom

  | 22. maj 2012 |

  Regionerne har indsendt indberetninger om maksimale ventetider for april måned 2012. Indberetningerne er for kræftpatienter, samt for første gang også for patienter med hjertesygdom. De viser overskri

 • Behandling af øjenlåg

  | 1. maj 2012 |

  Sundhedsstyrelsen har skrevet faglige retningslinjer for, hvornår læger kan visitere og henvise til en operation af overskydende hud på øvre øjenlåg. Retningslinj

 • Årsmøde om nanomaterialer

  | 29. marts 2012 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder årsmøde om nanomaterialer torsdag den 24. maj 2012 på Nationalmuseet. Mødet h

 • Information om risikovurdering af PIP-brystimplantater

  | 3. februar 2012 |

  EU-kommissionen har offentliggjort en videnskabelig risikovurdering af brystimplantater fra det franske firma PIP, Poly Implant Prothese. I rapporten gennemgås de problemer, der har været

 • Rådgivning til praktiserende læger om brystimplantater

  | 6. januar 2012 |

  Sundhedsstyrelsen får aktuelt en del henvendelser fra praktiserende læger, som spørger til, hvordan de skal forholde sig ved henvendelser fra kvinder, der har fået indopereret

 • PIP brystimplantater i Danmark

  | 5. januar 2012 |

  Kvinder, der har fået indopereret brystimplantater fra det franske firma PIP, Poly Implant Prothese anbefales at kontakte det sygehus eller den klinik, der har indsat proteserne, eller at ops&os