COVID-19: Sådan skal du forholde dig, når du tester positiv

Del sidens indhold med andre

11. september 2020

Smittetallet stiger i øjeblikket, og mange testes. Det kræver viden, om hvordan man skal forholde sig under selvisolation, hvem man bør orientere m.v.

Det vigtigste i forhold til at forebygge smittespredning er, at personer smittet med ny coronavirus går i selvisolation. Uanset om du er blevet henvist til test, fordi du har symptomer, eller fordi du er nær kontakt, skal du gøre følgende:

  1. Gå i selvisolation
  2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
  3. Vær særligt opmærksom på rengøring

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask.

Hvis du er testet positiv og er bekymret for, om du kan efterleve anbefalingerne om selvisolation, som beskrevet ovenfor, kan du få rådgivning af en medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11. Du kan også tale med egen læge, eller ringe direkte til din kommune, som kan rådgive om isolationsophold uden for hjemmet, hvis du har behov for det.

Kontaktopsporing bruges til at bryde smittekæderne

Når du er testet positiv for ny coronavirus, er det vigtigt, at alle de personer, som du har haft nær kontakt til i den periode, hvor du har været smitsom, bliver informeret om, at du er smittet. Det kaldes “kontaktopsporing”, og er et vigtigt redskab i forhold til at forebygge smittespredning.

Følgende personer betragtes som dine nære kontakter:

  • Personer, du bor sammen med
  • Personer, du har haft direkte fysisk kontakt med (f.eks. ved kram)
  • Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra dig (fx ved at du er kommet til at hoste eller nyse på dem, eller de har rørt ved dit brugte lommetørklæde m.v.)
  • Personer, du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. ved en samtale med personen)
  • Sundhedspersonale, som har deltaget i pleje/behandling af dig og ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.

Hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt. Nære kontakter vil typisk være dem, du bor sammen med, og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. Det vil også være de få kolleger og venner, som du ikke har haft mulighed for at holde afstand til, f.eks. hvis du har været nødt til at stå meget tæt på en kollega i længere tid, eller hvis du har rykket lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner.

For børn kan det være andre børn eller voksne i f.eks. daginstitution/dagpleje, skole og fritidsaktiviteter, der har været i tæt kontakt med barnet, f.eks. direkte fysisk kontakt eller leget sammen på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 min. I de allerfleste arbejdssituationer vil man ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en nær kontakt. De kolleger, som man arbejder sammen med, f.eks. på en afdeling på et sygehus, plejehjem eller på et kontor, og som man ikke har været tættere på end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, betragtes ikke som nære kontakter.

Når der foreligger et positivt testsvar på sundhed.dk, vil du blive ringet op af en medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed. De vil hjælpe dig med at foretage kontaktopsporingen. Du kan også selv tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Læs mere om selvisolation, hygiejne og kontaktopsporing i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus