Pesticidfund: Borgere frarådes at drikke vand fra Ledøje Vandværk

Del sidens indhold med andre

26-04-2019

Der er fundet pesticid i drikkevandsboringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder derfor borgere at drikke vandet fra Ledøje Vandværk.

Der er fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandsboringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune. Det kan ikke udelukkes, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage vandet.

Derfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed, at man drikker vand fra Ledøje Vandværk, ligesom man heller ikke bør bruge det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt.

Ledøje Vandværk samarbejder med Egedal Kommune om at sikre, at de berørte borgere bliver informeret. 

"Man ved ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at stoffet kan give skade på DNA’et i cellerne, hvis man indtager det i drikkevandet. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip, at man ikke indtager vandet" siger Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Man skal ikke drikke vandet eller bruge det i madlavningen, men man kan stadig bruge det til andre husholdningsformål som tøjvask og opvask, ligesom man stadig kan gå i bad uden bekymring. I forbindelse med badning, anbefaler vi, at man er ekstra opmærksom på, at små børn ikke drikker af badevandet," siger hun.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er fundet i to ud af Ledøje Vandværks tre boringer. De seneste laboratorietests har ikke kunnet måle tilstrækkeligt lave koncentrationer til, at det kan udelukkes, at stoffet også findes i den tredje boring. Derfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed, at man drikker vandet.

Ingen grund til at søge læge

Har man allerede drukket vandet, skal man ikke foretage sig noget særligt:

"Vi anbefaler at man lader være med at indtage vandet ud fra et forsigtighedsprincip. Man behøver ikke være bekymret for, om man bliver syg her og nu, og der er ikke grund til f.eks. at søge læge, hvis man har drukket vandet," siger Anne Hempel-Jørgensen.

"Stoffet er kun fundet i drikkevandsboringer til vandværket i Ledøje, så anbefalingen om ikke at indtage vand fra hanen gælder kun borgere, der får vand fra Ledøje Vandværk," siger hun.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et pesticid, der tidligere er brugt til at bekæmpe svamp. Chlorothalonil har været godkendt i Danmark frem til 2000 og blev brugt ved dyrkning af blandt andet hvede og kartofler samt frugt og grønt.

Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at undersøge, om chlorothalonil-amidsulfonsyre kan renses ud af vandet.

Det vides ikke, hvornår det er sikkert at drikke vandet fra Ledøje Vandværk igen. Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt kontakt med Egedal Kommune. Kommunen vil informere forbrugerne, når det igen betragtes som sikkert at indtage vandet.

Se mere hos Egedal Kommune

Spørgsmål og svar

Hvad er chlorothalonil-amidsulfonsyre?

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et pesticid, der tidligere er brugt til at bekæmpe svamp i afgrøder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i mit drikkevand?

Hvis der er fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed følgende:

  • Undgå at drikke vandet
  • Undgå at bruge vandet til tandbørstning og lignende
  • Undgå at bruge vandet til madlavning
  • Undgå at bruge vandet til at skylle frugt, grønt og lignende

Det er vigtigt at understrege, at disse anbefalinger bygger på et forsigtighedsprincip. På nuværende tidspunkt kan man ikke sige med sikkerhed, om det er sundhedsskadeligt at indtage vandet.

Må man bruge vandet til bad, tøjvask, opvask mm?

Man kan stadig bruge vand fra hanen til andre husholdningsformål såsom bad, tøjvask, opvask mv. Man skal dog ikke bruge vandet i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt. Ved badning af mindre børn, skal man være opmærksom på, at børnene ikke drikker af badevandet.

Hvorfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed, at man indtager vandet?

Man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage vandet. Derfor råder Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip til, at man ikke drikker vandet, og at man heller ikke bruger det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt.

Hvornår kan man drikke vand fra hanen igen?

Vandet kan drikkes igen, når der er tilstrækkelig viden til at sige, at vandet ikke udgør en sundhedsrisiko.

Kommunen informerer forbrugerne, når det igen betragtes som sikkert at indtage vandet.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man allerede har drukket vandet?

Man ved endnu ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre faktisk er sundhedsskadeligt. Man bliver ikke akut syg, og lægen kan ikke foretage nogle undersøgelser, der kan vise, om man har taget skade af at drikke vandet. Derfor er der ikke noget bestemt, man skal foretage sig, hvis man har drukket vand med chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Hvad risikerer man, hvis man har drukket vand med chlorothalonil-amidsulfonsyre?

Man ved ikke, om Chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at stoffet kan give skade på DNA’et i cellerne, hvis man indtager det i drikkevandet. For at kunne udelukke, at stoffet er sundhedsfarligt, skal der laves flere undersøgelser. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed derfor, at man ikke indtager vand, der indeholder chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Hvad vil det sige, at stoffet kan skade DNA i kroppens celler?

DNA findes i alle vores celler. Skader på DNA kan medføre, at der opstår fejl i generne. Sker det, så har cellerne et reparationssystem, der kan opdage og reparere fejlen. Da man ikke på forhånd kan vide, om der sker en skade på DNA, og hvor gode ens celler er til at reparere DNA-skaderne, er det vigtigt at undgå påvirkninger, der kan skade cellernes DNA.

Hvor meget chlorothalonil-amidsulfonsyre er der fundet i boringerne fra Ledøje Vandværk?

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er fundet i to ud af Ledøje Vandværks tre boringer. De målte koncentrationer er i den ene boring henholdsvis 0,87 µg/l og 0,25 µg/l og i den anden boring henholdsvis 1,0 µg/l og 0,39 µg/l. De seneste laboratorietests har ikke kunnet måle tilstrækkeligt lave koncentrationer til, at det kan udelukkes, at stoffet også findes i den tredje boring. Derfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip, at man indtager vandet.

Kan man rense vandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre?

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser:

Miljøstyrelsen har bedt en producent af rensningsteknologier om at undersøge, om rensning med kulfiltre kan fjerne stoffet, så man kan drikke vandet efter rensning. Firmaet har netop bekræftet, at det formentlig er tilfældet, men resultaterne er under validering.

Kan man drikke vandet i resten af landet?

Ja man kan godt drikke vandet i resten af landet.

Får borgerne i Egedal rådgivning om, hvordan de skal forholde sig?

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser:

Kommunen og vandforsyningen skal sikre, at lokalbefolkningen orienteres om, hvad der er sket, hvordan de skal forholde sig, og hvilke beslutninger kommunen og vandselskabet har truffet for at sikre rent drikkevand til borgerne.