×

Vejledninger om fravalg af behandling i livets sidste fase bliver evalueret og opdateret

10. oktober 2018

Patienter har fået øget mulighederne for at fravælge livsforlængende behandling og for at afbryde behandling. Derfor blev vejledningerne på området opdateret i sommers. Evaluering og yderligere opdatering af vejledningerne på vej.

En ændring i Sundhedsloven betyder, at den enkelte patient har fået mere selvbestemmelse i forhold til fravalg af behandling i bl.a. livets sidste fase. På den baggrund er to vejledninger, der retter sig til henholdsvis sygehuse og behandlingssteder uden for sygehusene, blevet opdateret.

De nye regler slår fast, at alle habile patienter – uanset diagnose og helbredstilstand – kan afvise, at der bliver indledt behandling i en aktuel behandlingssituation. Ligeledes kan patienter forlange, at en igangværende behandling bliver bragt til ophør, også selv om det betyder, at patienten afgår ved døden, hvis behandlingen bliver stoppet.

En sundhedsperson er dog ikke forpligtet til at afbryde behandling, hvis sundhedspersonen vurderer, at det vil medføre, at patienten umiddelbart derefter afgår ved døden, og dette vil stride imod sundhedspersonens etiske opfattelse. I et sådant tilfælde skal patienten henvises til en anden sundhedsperson, som kan efterkomme patientens ønske om afbrydelse af behandlingen.

Evaluering og yderlig opdatering på vej

Vejledningerne vil i slutningen af 2018 blive opdateret igen, da ændringen af sundhedsloven også medfører, at den gældende livstestamenteordning bliver erstattet med en behandlingstestamenteordning pr. 1. januar 2019. Den nye ordning betyder, at den enkelte patient vil få øgede muligheder for selvbestemmelse i situationer, hvor patienten ikke længere selv er i stand til at kunne give besked om ønsker for livets sidste fase.

Ændringerne i de to vejledninger er nu sendt i høring. I den forbindelse vil der også blive foretaget en generel evaluering af vejledningerne. Der anmodes derfor også om eventuelle forslag til udbygning, forbedringer, præciseringer m.v. af dem.

Du finder her udkast til de nye vejledninger og udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter

Du finder her vejledning uden for sygehuse

Du finder her vejledning for sygehuse