Uddannelse i fokus på tilsynskonference

Del sidens indhold med andre

17. april 2018

Den 25. konference i European Partnership for Supervisory Organizations – EPSO – er godt i gang i København. Styrelsen for Patientsikkerhed er sammen med Socialstyrelsen vært, når deltagerne over to dage dykker ned i årets tema, som er kompetenceudvikling.

Som tilsynsførende skal man hver dag finde balancen mellem kontrol og læring, mellem anvisning og samarbejde. Derfor fokuserer årets konference i EPSO, som er paraplyorganisation for tilsyn på social- og sundhedsområdet i Europa, blandt andet på uddannelse af tilsynsførende. Kontinuerlig uddannelse er nemlig en forudsætning, hvis man som tilsynsførende skal kunne agere i den virkelighed man møder, når man fører tilsyn med behandlingssteder og patientforløb, der bliver mere og mere komplekse. 

”Uddannelse er meget vigtigt for alle organisationer, der arbejder med tilsyn. Alle forsøger at finde ud af, hvordan man bedst uddanner sine tilsynsførende. De tilsynsførende kommer ofte med mange forskellige faglige baggrunde og er vant til forskellige måder at arbejde på. Samtidig er balancen mellem læring og kontrol ved at ændre sig i mange af de organisationer, der fører tilsyn, og det stiller nye krav til de tilsynsførende,” fortæller formand for EPSO Jooske Vos, og fremhæver kommunikation som en af de kompetencer, moderne tilsynsførende skal være skarpe på.

Dagens første oplæg kom fra Styrelsen for Patientsikkerheds chefkonsulent Britta Mortensen, der præsenterede det uddannelsesprogram, som alle styrelsens tilsynsførende i øjeblikket gennemgår. Efterfølgende blev der præsenteret svenske og skotske erfaringer med uddannelse fra både sundheds- og socialområdet.

Brugerinddragelse til diskussion

Jooske Vos fremhæver også inddragelse af brugere – både behandlingsstedernes og tilsynsorganisationernes – som en tendens, der fylder meget på mødet. I Danmark er Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med at forberede en evaluering, hvor behandlingssteder, der har fået tilsyn, bliver bedt om at give feedback på deres oplevelse.


”Vi vil gerne forbedre os, og feedback fra behandlingsstederne spiller en vigtig rolle i den proces. Vi glæder os til at blive klogere på, hvad vi kan gøre bedre,” siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted, der åbnede konferencen sammen med Cathrine Lindberg Bak, der er direktør i Socialstyrelsen.

Hvis udtrykket EPSO ringer en klokke, kan det være fordi en rapport fra EPSO i 2014 blev omtalt massivt i de danske medier. Rapporten kritiserede dele af det daværende tilsyn og var medvirkende til, at man valgte at skabe Styrelsen for Patientsikkerhed. Jooske Vos sad selv i den arbejdsgruppe, der skrev rapporten, og hun glæder sig over at se, at Styrelsen for Patientsikkerhed i så høj grad har fulgt arbejdsgruppens anbefalinger om et risikobaseret organisatorisk tilsyn, der er fuldt integreret med læringsindsatsen.

”Nutildags er det en helt anden organisation. Meget mere proaktiv og meget mere selvstændig,” siger hun.

EPSO-konferencen slutter onsdag 18/4.