×

Tilsyn: Højt niveau på psykiatriske sygehusafdelinger trods udfordringer

28. juni 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 ført tilsyn med 34 psykiatriske sygehusafdelinger. Resultaterne viser overordnet, at der ikke er større problemer af betydning for patientsikkerheden på de psykiatriske afdelinger. Der bør dog fortsat være opmærksomhed på temaer som informeret samtykke og ernæringsscreening, ligesom systematisk vurdering af selvmordsrisiko på visse afdelinger er forbundet med udfordringer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gået tilsyn på både somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger, og selv om der er forskel på de to typer af behandlingssteder, er tilsynet flere steder stødt på de samme udfordringer. Det gælder bl.a. opfølgning på patienternes ernæringstilstand og journalføring af patienternes informerede samtykke.

”Der kan være særlige udfordringer forbundet med ernæringsscreening af psykiatriske patienter. Samtidig ved vi, at en del medicinering kan påvirke patienternes sultfornemmelse og stofskifte, hvilket kan have store konsekvenser for deres sundhedstilstand og livskvalitet. Erfaringerne fra tilsynsrækken på de psykiatriske afdelinger viser, at der er stor forskel på tværs af afdelingerne i forhold til hvor systematisk man arbejder med opfølgning på patienternes ernæringstilstand. Vi opfordrer derfor til, at man har fokus på dette, også selv om det kan være vanskeligt,” siger enhedschef Charlotte Hjort i Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det samme gælder for det informerede samtykke. Patientens ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven, og det gælder også psykiatriske patienter. Det kan være forbundet med særlige udfordringer, men også her ser vi en stor forskel på, hvor systematisk man ude på afdelingerne ser ud til at arbejde med informeret samtykke,” siger Charlotte Hjort.

Derudover har styrelsen givet anmærkninger en del steder, hvor man har udfordringer med at arbejde tilstrækkeligt systematisk med vurdering af selvmordsrisiko hos patienter med depression. Der blev også givet anmærkninger i forbindelse med rammedelegationer ved medicinering, ligesom der blev givet anmærkninger i forhold til epikriser, dvs. information i forbindelse med fx udskrivelse til videre behandling hos egen læge.

Læs rapporten.