Tilsyn: Højt niveau blandt fodterapeuter

Del sidens indhold med andre

29. juni 2018

I 2017 har 137 fodterapeutklinikker fået tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Konklusionen er, at fodterapeutklinikkerne generelt holder et højt niveau, og at der kun på få behandlingssteder har været større problemer af betydning for patientsikkerheden.

2017 var det første år, hvor fodterapeuterne var omfattet af styrelsens tilsyn. Det har altså både været nyt for behandlingsstederne at få besøg af tilsynet, og det har været nyt for styrelsen gå tilsyn på området.

”Det er styrelsens mål, at både de behandlingssteder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Samtidig har vi som tilsynsmyndighed selv indhentet vigtig viden det første år med det risikobaserede tilsyn, og vi har lyttet til de spørgsmål, vi har fået undervejs,” siger Charlotte Hjort, som er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Styrelsen har i øvrigt vurderet, at fodterapeutområdet ikke som udgangspunkt skal være omfattet af de planlagte tilsyn i regi af det risikobaserede tilsyn i 2018 og 2019. Vi ved nu mere om, hvilke problemstillinger, der er på fodterapeutområdet, og Danske Fodterapeuter har selv sideløbende med vore tilsyn informeret fodterapeuter om de gældende regler. Vi regner derfor med, at de mangler, der har været påvist ved tilsynene, bliver udbedret, også hos fodterapeuter, som ikke har haft tilsyn,” siger Charlotte Hjort. 

Se erfaringsopsamlingenfra det risikobaserede tilsyn vedr. forterapeuter