Tilsyn: Højt niveau af patientsikkerhed hos fysioterapeuterne

Del sidens indhold med andre

18. april 2018

I 2017 har 74 privatpraktiserende fysioterapeuter fået tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynsrækken viser, at behandlingsstederne overordnet holder et højt niveau, men at der i en del fysioterapeutklinikker er grund til at arbejde med journalføringen for at styrke patientsikkerheden, fx i forbindelse med behandlerskifte.

Der er overordnet set et meget højt patientsikkerhedsmæssigt niveau i landets fysioterapeutklinikker. Det viser den tilsynsrække, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført på 74 behandlingssteder inden for fysioterapeutområdet i 2017. Det var faktisk kun en enkelt klinik, hvor styrelsen fandt større problemer af betydning for patientsikkerheden. Til gengæld viste tilsynene også, at der er grund til at sætte journalføring på dagsordenen hos landets fysioterapeuter.

Det overordnede indtryk hos de tilsynsførende var, at langt de fleste fysioterapeuter har et godt kendskab til deres patienter, og at de også holder patienterne godt orienteret om deres behandling, men at ikke alle relevante oplysninger bliver noteret i journalerne.

”Særligt i forbindelse med behandlerskifte er det vigtigt, at den, der overtager behandlingen, hurtigt kan danne sig et overblik over patientens symptomer, og hvad der tidligere er sket i behandlingsforløbet. Ellers er der risiko for, at en ny behandler kan mangle vigtige oplysninger om patientens tilstand og sygdomshistorie, som har betydning for det videre behandlingsforløb, og det kan indebære en risiko for patientsikkerheden,” siger enhedschef Charlotte Hjort, som er nationalt ansvarlig for det risikobaserede tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der har været et godt samarbejde med Danske Fysioterapeuter om gennemførelsen af tilsynene, og erfaringerne fra tilsynsrækken forventes at blive brugt i det fortsatte forbedringsarbejde hos fysioterapeuterne.

”Vi har vurderet, at de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke skal være omfattet af de planlagte tilsyn i regi af det risikobaserede tilsyn i 2018. Her besøger tilsynet andre typer af behandlingssteder, bl.a. genoptræningscentre. Derudover vil vi selvfølgelig stadig reagere på konkrete mistanker om risici for patientsikkerheden på enkelte behandlingssteder, men der er al mulig grund til at rose fysioterapeuterne for det høje patientsikkerhedsmæssige niveau,” siger Charlotte Hjort.

Læs styrelsens erfaringsopsamling fra tilsyn på fysioterapeutområdet.