Tandklinikker holder højt niveau

Del sidens indhold med andre

6. marts 2018

I 2017 har 99 tandklinikker haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og tilsynsrækken viser, at klinikkerne overordnet holder et højt niveau, men at der på visse områder er basis for at sætte ind med opfølgende indsatser.

Der er overordnet set et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau på landets tandlægeklinikker. Det viser den tilsynsrække, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført hos 99 tandklinikker i 2017. Det var et fåtal af klinikkerne, ni pct., hvor styrelsen fandt større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Til gengæld viste tilsynene også, at der er konkrete områder, hvor relativt mange klinikker har problemer med at leve op til kravene i tilsynets målepunkter.

Det gælder fx målepunkterne vedrørende røntgenbeskrivelser og kontrol af røntgenudstyr, såkaldt konstanskontrol, som hhv. 21 pct. og 18 pct. af klinikkerne ikke kunne opfylde. Tilsynet viste også, at der var mangler i forhold til instrukser for delegerede opgaver i ca. 18 pct. af de klinikker, hvor det var aktuelt.

Styrelsen for Patientsikkerhed besøger igen i 2018 tandlægeklinikker og tandplejerklinikker som en del af det risikobaserede tilsyn. Alle klinikker, også de, der ikke får besøg af tilsynet, opfordres til at gennemgå målepunkterne og bruge dem til læring i en lokal kontekst. Derudover har styrelsen taget initiativ til konkrete læringsindsatser inden for udvalgte områder.

”Vi håber, at vi i 2018 kan begynde at se effekten af de læringsindsatser, der er eller bliver sat i værk på baggrund af tilsynene i 2017. Jeg vil gerne fremhæve, at mange klinikker har virkelig godt styr på procedurer, der vedrører patientsikkerhed. Langt de fleste steder er der grund til at rose tandlægerne og det øvrige personale for deres indsats” siger Marianne Bockhoff, der er chefkonsulent og tandlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs styrelsens erfaringsopsamling fra tilsyn på tandlægeklinikker.