Studerende skal genkende risiko for medicinfejl

Del sidens indhold med andre

28. maj 2018

Nyt undervisningsmateriale skal ruste fremtidens sundhedspersonale til at genkende risikoen for alvorlige medicinfejl.

Mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet handler om medicin og medicinhåndtering, og særligt syv lægemiddelgrupper er skyld i en meget stor andel af de fejl, der bliver begået med medicin. De syv lægemiddelgrupper bliver indtaget af mange danskere på daglig basis, men selv om præparaterne er udbredte, er de svære at håndtere. Nogle er svære at dosere, mens andre kræver løbende kontrol, og visse af lægemidlerne er meget potente. Og det bliver ikke nemmere, når patienterne samtidig får flere andre typer medicin.

For at forebygge at fejlene sker, har Styrelsen for Patientsikkerhed siden efteråret 2017 samarbejdet med Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) om at bruge styrelsens data til at udvikle cases, som skolens undervisere kan bruge til at gøre risikoen for at begå fejl med de syv lægemiddelgrupper mere håndgribelig og genkendelig.

”På sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole bruger vi undervisningsmaterialet som eksempler på virkelige hændelser. Materialet er med til at gøre undervisningen virkelighedsnær og understøtter de sygeplejerskestuderendes refleksion over de situationer, som også fra deres side kræver en særlig opmærksomhed i håndteringen af lægemidler for at sikre patienterne og undgå utilsigtede hændelser,” siger lektor Karen-Marie Olesen, der er en af de undervisere, som arbejder for, at studerende gennem hele uddannelsen får kendskab til risikosituationslægemidler.

”Vi håber og tror, at det kan være med til at nedbringe antallet af medicinfejl og gøre det tryggere at være patient, hvis de studerende får de mest udbredte fejltyper ind på rygraden tidligt og bliver bedre i stand til at genkende risikosituationer,” siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

De syv lægemiddelgrupper

  • ANTIDIABETIKA (INSULIN OG PERORALE ANTIDIABETIKA)
  • ANTIKOAGULANTIA (WARFARIN, HEPARINER, NYE ORALE AK LÆGEMIDLER)
  • LAVDOSIS METHOTREXAT
  • KONCENTRERET KALIUM (KALIUMKLORID, KALIUMPHOSPHAT)
  • OPIOIDER (EX MORFIN, CODEIN, FENTANYL, METADON, OXYCODON, PETHIDIN)
  • GENTAMICIN 
  • DIGOXIN