Sikker håndtering af tandlæge-patienter i antitrombotisk behandling

Del sidens indhold med andre

15. februar 2018

Når tandlæger behandler patienter i antitrombotisk behandling, kan der være brug for at tage nogle særlige forholdsregler. Derfor har styrelsen for Patientsikkerhed udgivet en guide til området.

I forbindelse med tilsyn i tandlægeklinikker har tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået en del spørgsmål om håndtering af patienter i antitrombotisk behandling. Spørgsmålene går bl.a. på, hvornår patientens egen læge bør kontaktes for at tage stilling til, om behandlingen evt. skal reguleres i forbindelse med et indgreb.

For at imødekomme spørgsmålene har styrelsen udarbejdet en folder med information til tandlæger om de forskellige typer af antitrombotisk behandling og typer af indgreb, som kan give en indikation af, hvornår patientens egen læge bør kontaktes. Folderen beskriver også, hvornår der som udgangspunkt ikke er behov for kontakt til patientens egen læge.

Læs folderen.