Samlet dansk indsats for at undgå medicin-fejl

Del sidens indhold med andre

19. marts 2018

Den danske del af WHO Projektet ’Medicin uden skade’ lanceres 21. marts med bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. Ambitionen er at øge patientsikkerheden ved medicinering.

Der skal gøres en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark. Derfor går en række myndigheder og organisationer nu sammen om programmet Medicin uden skade. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022. Det vil ikke alene øge patientsikkerheden væsentligt, men der er også mange penge at spare for sundhedsvæsenet ifølge en OECD rapport fra 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen i fællesskab. Programmet lanceres i Apotekerforeningens lokaler 21. marts 2018.

”En stor del af de hændelser, der rapporteres fra sundhedsvæsenet, er medicinhændelser. Det er fejl, som kan have alvorlige konsekvenser og resultere i indlæggelser og genindlæggelser. I nogle tilfælde dør patienten. Mange af hændelserne sker på grund af fejl, der kunne forebygges, og det koster samfundet dyrt. Der er derfor et stort potentiale i at øge patientsikkerheden i Danmark via en koordineret indsats,” siger Anne-Marie Vangsted, Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Programkomiteen for Medicin uden skade, som har repræsentation fra en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, er enige om, at projektet ikke har til formål at opfinde nye dybe tallerkner. Snarere er opgaven at lave en kortlægning af, hvor fejlene typisk sker og derefter indkredse løsninger, som fungerer i praksis, samt koordinere udbredelsen af og skabe synergier mellem de tiltag, der har vist sig at være effektive. Forhåbningen er, at Medicin uden skade bliver en katalysator for nye samarbejder på medicinsikkerhedsområdet.

WHO har udpeget tre særlige indsatsområder, som også vil være omdrejningspunkter i det danske program:

  • Polyfarmaci - Når en patient får mange forskellige lægemidler i kombination, er det ofte vanskeligt at vide, hvad effekt og bivirkninger er, og hvordan lægemidlerne påvirker hinanden indbyrdes.
  • Overgange - Når en patient skifter mellem afdelinger eller sektorer, øger det risikoen for fejl i medicineringen.
  • Risikosituationer - Nogle lægemidler kan være mere risikable i bestemte situationer, fx insulin, morfin og blodfortyndende behandling.

Foruden programkomitéen er der nedsat en referencegruppe med faglige eksperter i medicinsikkerhed. Referencegruppen mødes første gang 21. marts 2018 for at diskutere, hvordan man identificerer de mest effektive interventioner, og hvordan man kan måle tiltagenes effekt.

Om det danske program Medicin uden skade

Følgende myndigheder og organisationer er med i programkomitéen for Medicin uden skade:

• Sundhedsstyrelsen

• Lægemiddelstyrelsen

• Danske Regioner

• Danmarks Apotekerforening

• Danske patienter

• KL

• Lægeforeningen

• Dansk Sygeplejeråd

• PharmaDanmark

• FOA

• Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

• Dansk Selskab for Patientsikkerhed

• Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om WHO-initiativet

Medication without Harm er den tredje verdensomspændende Patient Safety Challenge, WHO har lanceret. Temaerne for de to første WHO-udfordringer var Clean Care is Safer Care (2005) og Safe Surgery Saves Lives (2008).

Medication without Harm ledsages af en kampagne, der skal øge opmærksomheden på medicinsikkerhed blandt sundhedspersonale, borgere, patienter og pårørende. Kampagnen har tre opfordringer (Call to Action): Know! Check! Ask!, som for patienter/borgere kunne oversættes til ”Kend din medicin”, ”Check din medicin”, ”Spørg om din medicin”.

WHO stiller en række kampagnematerialer – herunder en lille kampagnevideo – til rådighed på deres hjemmeside.