Sådan beskyttes oplysninger fra rapporterede utilsigtede hændelser

Del sidens indhold med andre

23. januar 2018

Det er vigtigt at sikre, at oplysninger fra rapporterede utilsigtede hændelser ikke indgår i personale-, klage- og tilsynssager m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed modtager af og til spørgsmål om håndteringen af oplysninger i rapporterede utilsigtede hændelser. Fx om hvad man i den enkelte region eller kommune må give aktindsigt i, eller om styrelsen iværksætter tilsyn på baggrund af oplysninger fra utilsigtede hændelser.

Rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser er en hjørnesten i arbejdet med patientsikkerhed i Danmark. Det er et grundlæggende princip i rapporteringsordningen, at systemet er sanktionsfrit, og at oplysninger om rapportør og hændelse skal beskyttes.

Det betyder bl.a., at ingen oplysninger fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser (Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD) bliver brugt i tilsynssager i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er vandtætte skotter mellem det sanktionsfri system for rapportering af utilsigtede hændelser og styrelsens sanktionerende arbejde med tilsyn og klager. Kommunerne og regionerne anonymiserer i øvrigt personoplysninger og personhenførbare oplysninger i rapporterne, før de videresendes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sagsbehandlerbrugerfladen i DPSD.

For at sætte fokus på beskyttelse af oplysningerne udsendte Styrelsen for Patientsikkerhed primo januar en orientering til samtlige landets kommuner og regioner om, hvordan de skal håndtere rapporterede utilsigtede hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder i øjeblikket med Kammeradvokaten om at udarbejde en guide til regioner og kommuner om, hvornår og på i hvilket omfang der kan gives aktindsigt i utilsigtede hændelser. Guiden skal støtte kommuner og regioner i deres arbejde med at beskytte oplysningerne.