Risiko for smitte med mæslinger i københavnsk daginstitution

Del sidens indhold med andre

21. marts 2018

En daginstitution i København har haft besøg af et barn med mæslinger. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed orienteret alle forældre til børn i daginstitutionen om risiko for smitte.

Den 19. marts 2018 sendte Styrelsen for Patientsikkerhed et brev til forældre til børn i den københavnske daginstitution Legegod i bydelen Vesterbro, da daginstitutionen har haft besøg af et barn, der sidenhen har fået konstateret mæslinger.

Forældre til børnene i institutionen er blevet informeret om at være opmærksomme på symptomer på mæslinger. Eftersom mæslinger er meget smitsomt, er forældrene også informeret om at undgå at sidde i venteværelse hos egen læge eller på hospital, og at undgå daginstitution, hvis der er mistanke om mæslinger.

Symptomerne på mæslinger er høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation. Efter tre til syv dage får man et storplettet udslæt, der breder sig på kroppen. Symptomerne varer typisk en uges tid.

Er man som forælder bekymret for, om ens barn er syg med mæslinger, skal man ringe til egen læge eller 1813 og oplyse om mistanken om mæslinger, da det er vigtigt at undgå at sidde i et venteværelse på grund af smittefaren. Det er også vigtigt at holde barnet hjemme fra daginstitution eller skole, indtil mistanken om mæslinger er afkræftet.

Sundhedsfaglige kan finde yderligere oplysninger i Statens Serum Instituts nyhedsbrev EPI-Nyt.

Fakta om mæslingevaccine

Danske børn bliver vaccineret mod mæslinger som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Børn vaccineres når de er 15 måneder og 4 år gamle. Børn, som har modtaget en vaccination mod mæslinger, er godt beskyttet. Ikke-vaccinerede børn og yngre voksne er udsatte for smitte.

Mæslingevaccinationen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 1987. Allerede i årene inden 1987, var mæslingeforekomsten faldende. Dette betyder, at personer født i mellem 1975-1987 ikke nødvendigvis har haft mæslinger, og dermed ikke nødvendigvis er beskyttet mod mæslinger. Alle personer født før 1975 antages at være immune overfor mæslinger, da de højst sandsynligt har haft sygdommen.

Fakta om forebyggende behandling

Har man været udsat for smitte med mæslinger, og er man u-vaccineret og har ikke tidligere har haft sygdommen, er det muligt at få forebyggende behandling indenfor seks dage efter udsættelsen for smitte for at nedsætte risikoen for, at man bliver syg. Egen læge kan hjælpe med at vurdere, om forebyggende behandling er relevant. Det er også egen læge, der normalt står for at give den forebyggende behandling.