Pulje til forskning i alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

12. juli 2018

Kort fortalt

I Finansloven 2018 er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til forskningsprojekter inden for alternativ/komplementær behandling. Vi inviterer hermed interesserede til at søge.

Der er sket en markant stigning i danskernes brug af alternativ/komplementær behandling i de seneste 25 år. I 1987 angav 10 % at have benyttet sig af det, mens det i 2013 var oppe på 27 %. Den stigende interesse imødekommes nu af en pulje fra Finansloven 2018 på 4 mio. kr., der skal styrke forskning i alternativ/komplementær behandling. Ambitionen og kravet for forskningen er, at det skal have fokus på brobygning mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternativ/komplementær behandling.

Puljen kan søges af interessenter, som fx patientforeninger og brancheforeninger for alternative behandlere, der indgår i partnerskab med forskningsinstitutioner, samt det etablerede sundhedsvæsen. Enkeltpersoner kan ikke søge. Da fokus er på brobygning mellem konventionel og alternativ/komplementær behandling, skal både sundhedsvæsenet og alternative behandlere repræsenteres i hvert projekt.

Det er et krav, at projekterne skal være påbegyndt inden den 31. december 2018 og afsluttet inden den 30. juni 2020.

Ansøgningen

Du skal senest den 27. september 2018 kl 12:00 have sendt en ansøgning elektronisk til Styrelsen for Patientsikkerhed til seost@sst.dk. Den skal indeholde en beskrivelse af projektet, der vurderes ud fra fem forskellige vurderingskriterier, herunder formål, metode, effekt, projektgruppens kompetencer og kvaliteten af partnerskab og projektets organisering, plan og effektivitet.

Det er muligt at få rådgivning forud for ansøgningen hos Helle Johannessen, der er professor med kendskab til forskning inden for alternativ/komplementær behandling. Hun kan kontaktes pr. mail (hjohannessen@health.sdu.dk) i perioderne 15-17. august 2018, 30-31. august 2018 og 6-7.- september 2018 i tidsrummet 10:00-17:00, hvorefter ansøger og Helle Johannessen kan finde et nærmere tidspunkt til rådgivning.

Læs mere om ansøgningskriterierne og baggrunden for puljen.