Plejeenheder for ældre skal nu registrere sig

Del sidens indhold med andre

2. juli 2018

I forbindelse med at der er kommet et nye tilsyn på ældreområdet, skal kommunale og private plejeenheder for ældre nu registrere sig i Behandlingsstedsregisteret.

Senest den 31. december 2018 skal alle kommunale og private enheder, f.eks. plejecentre og hjemmeplejeenheder, der tilbyder personlig hjælp, omsorg og pleje til ældre borgere efter servicelovens §§ 83-87, registrere sig i Behandlingsstedsregisteret. Det sker som led i Styrelsen for Patientsikkerheds nye risikobaserede tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet.

Registreringen skal sikre, at der bliver skabt et samlet overblik over alle plejecentre og andre plejeenheder.

”Registreringen er nødvendig, for at vi kan få identificeret, hvilke behandlingssteder der findes, og på den baggrund planlægge tilsynsbesøg,” siger Birgitte Drewes, kontorchef i Autorisation, Analyse og EU Sygesikring.

Hvilke plejeenheder skal registrere sig?

De kommunale og private plejeenheder, der skal registrere sig, er:

• Plejehjem m.v. (jf. servicelovens § 192)
• Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap
• Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger
• Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og der er tilknyttet fast personale
• Leverandører, som leverer hjælp efter servicelovens § 83

For enheder, der allerede er registreret

Mange kommunale og private plejeenheder er allerede registreret i Behandlingsstedsregisteret som sundhedsfaglige behandlingssteder, f.eks. hjemmesyge-plejen og genoptræningscentre. Hvis man allerede er registreret, er det vigtigt, at man går ind i registeret og tilføjer oplysninger om, hvilke ydelser efter servicelovens §§ 83-87, man leverer.

• Private plejeenheder skal selv logge ind og tilføje oplysninger
• Kommunale plejeenheder skal tilføje oplysninger i det Excel-ark, som bliver udsendt til alle kommuners hovedpostkasser i starten af juli

For enheder, der ikke er registreret

Kommunale og private plejeenheder, der ikke er registreret i Behandlingsstedsregisteret, skal registrere sig via styrelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om reglerne for registrering.

Spørgsmål til registrering

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på registrering@sst.dk eller kontakte os telefonisk på 72 28 67 00.