Patientsikkerhedskulturen er stærk i hele landet

Del sidens indhold med andre

23. juli 2018

Masser af innovative indsatser og projekter i regioner og kommuner vidner om en stærk patientsikkerhedskultur. Det viser den årlige patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Danske regioner og kommuner har i løbet af 2017 igangsat flere projekter, der skal styrke patientsikkerheden. Det viser den årlige rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der opsamler gode initiativer fra hele sundhedsvæsenet.

I Norddjurs kommune har man fx ansat en visitator, der skal hjælpe patienter, der efter udskrivelse har brug for ydelser fra kommunen. På Hobroafdelingen af Aalborg Universitetshospital har man oprettet et særligt ambulatorium, der skal arbejde med patienter, som får mange forskellige typer medicin. Og i Region Hovedstaden har de arbejdet for at reducere risikoen for meningitis med en tværgående analyse om diagnosticeringen af sygdommen.

De mange projekter i rapporten skaber et stort potentiale for vidensdeling og identifikation af best practices. Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted opfordrer kommuner og regioner til at lære af hinandens projekter, så de bedste idéer bliver udbredt og implementeret på tværs.

”Vi skal lære af hinanden i sundhedsvæsenet. Hos Styrelsen for Patientsikkerhed understøtter vi det arbejde med læring, som foregår ude i landet, og vi vil gerne hjælpe gode patientsikkerhedskræfter i kontakt med hinanden, så de kan dele viden og udvikle deres patientsikkerhedsindsatser endnu mere. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre det nemmere at dele erfaringer på tværs,” siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om projekterne i rapporten.

Hvert år melder de danske regioner og kommuner ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvad de har gjort for at forbedre patientsikkerheden i det forgangne år. Styrelsen samler de mange initiativer og publicerer den indsamlede viden i Patientsikkerhedsrapporten.