×

Øget rapportering styrker patientsikkerhedsarbejdet

6. juni 2018, Opdateret 19. juni 2018

Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at de sundhedsprofessionelle i 2017 stadig mere flittigt rapporterer utilsigtede hændelser. Det giver et godt grundlag for at arbejde med patientsikkerhed både lokalt og nationalt.

Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet var i 2017 helt oppe at runde 200.000. Det viser Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Den lille stigende tendens i antallet af rapporterede hændelser vidner om, at de sundhedsprofessionelle har et stærkt fokus på at arbejde med patientsikkerhed i både regioner og kommuner. Rapporteringsordningen giver både anledning og støtte til at igangsætte patientsikkerhedsindsatser. Årsberetningen viser desuden, at et stigende antal patienter har benyttet sig af muligheden for at rapportere en utilsigtet hændelse.

”De mange rapporteringer giver værdifuld viden til patientsikkerhedsarbejdet både lokalt og på nationalt plan. Det er også positivt at se, at patienterne i højere grad benytter sig af muligheden for at rapportere, når de har oplevet en utilsigtet hændelse. Men vi skal øge kendskabet til ordningen, så flere patienter og pårørende også for alvor får øjnene op for denne mulighed. For patienterne kan bidrage til at give os et mere nuanceret syn på, hvad der sker i sundhedsvæsenet,” udtaler Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen har i 2017 styrket dialogen og samarbejdet med regioner og kommuner, det har handlet om at skabe mere synergi i arbejdet med at øge patientsikkerheden, fx i form af:

  • afdækkende og forberedende arbejde for at sikre mere patientsikre epikriser, dvs. at oplysninger om patientens behandling overleveres korrekt og overskueligt til patientens egen læge, fx efter hospitalsindlæggelse,
  • pilotprojekt med 10 kommuner om en samlet og mere effektiv rapportering af utilsigtede hændelser,
  • etableret aftale med sygeplejerskeuddannelsen på Metropol om at styrke de kommende sygeplejerskers viden om risikosituationslægemidler – et arbejde, der skal udmønte sig i et styrket fokus på lægemidlerne på alle sundhedsfaglige uddannelser i DK.

Læs mere i årsberetningen.

Fakta om rapporteringsordningen

Siden 1. januar 2004 har sundhedspersoner på offentlige sygehuse haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Ordningen blev udvidet i september 2010, så den også omfatter praksissektoren, apotekersektoren, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor. Patienter og pårørende har kunnet rapportere på frivillig basis siden 1. september 2011.
Rapporteringsordningen er fortrolig og ikke-sanktionerende. Det betyder bl.a., at viden om rapportøren kun må gives videre til få udvalgte personer, som arbejder med patientsikkerhed i den region, kommune eller lignende, hvor hændelsen er blevet rapporteret, og at hændelserne anonymiseres, inden de afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.