OBS-meddelelse: Vær opmærksom på risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke

Del sidens indhold med andre

9. november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i utilsigtede hændelser og via henvendelser erfaret, at der er risiko for doseringsfejl ved ordination af Xarelto® Startpakke. Ikke alle medicinmoduler kan håndtere, at der pga. de to forskellige styrker af tabletter i samme pakning kræves to forskellige doseringer i en ordinationsperiode.

OBS-meddelelsen er sendt til abonnenter på Styrelsens OBS-meddelelser, til regionerne att. Kvalitetsenhederne og regionale risikomanagere, mærket ”til alle læger, der ordinerer blodfor-tyndende lægemidler (hospitaler, almen praksis m.fl.)” samt til Apotekerforeningen.

Se OBS-meddelelse om Xarelto