Nyt tilsyn skal hjælpe kommuner med at sikre værdighed i ældreplejen

Del sidens indhold med andre

1. juni 2018

Et nyt tilsyn skal fra 1. juli hjælpe kommunerne og de kommunale medarbejdere med at sikre, at borgere og deres pårørende oplever god kvalitet i ældreplejen.

Der er tale om et tilsyn med fokus på dialog og læring, og tilsynet erstatter ikke eksisterende tilsyn, som plejeenhederne allerede er underlagt.

”Der skal selvfølgelig være styr på basale forhold i plejeenhederne, og vi skal sikre den fornødne kvalitet af den pleje, ældre, sårbare borgere modtager. Det nye tilsyn vil derfor have stor fokus på borgernes trivsel, mulighed for selvbestemmelse og værdighed,” siger Thomas Lund Sørensen, der er kontorchef for Tilsyn og Rådgivning Syd i Styrelsen for Patientsikkerhed og ansvarlig for implementering og daglig drift af det nye social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med sundhedsvæsenet, og erfaringerne fra det arbejde viser, at der er et paradigmeskift i gang, hvor interessenter fra alle områder i sundhedsvæsenet ønsker et tilsyn, der er mere lærende og mindre kontrollerende. De erfaringer vil også stå centralt i det nye social- og plejefaglige tilsyn med ældreområdet.

”Når opgaven er at sikre kvaliteten af en social- og plejefaglige indsats, så skal vi vælge de rigtige redskaber, og der er en lærende tilgang nøglen. Vi skal ud at lytte og rådgive, og vi skal vise personalet i enhederne, at de har en stærk national læringspartner,” siger Thomas Lund Sørensen.

Fakta:

  • Tilsynet træder i kraft den 1. juli 2018
  • Tilsynet udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21, der er indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
  • Der er tale om et tilsyn, der skal supplere det kommunale tilsyn, der allerede eksisterer på området (og som fortsat vil eksistere efter 1. juli).
  • Tilsynet afprøves i en fireårig forsøgsperiode.
  • Der vil blive gennemført både planlagte og reaktive tilsyn (dvs. tilsyn som følge af bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v.).
  • Tilsynet er risikobaseret, hvilket betyder, at ikke alle tilbud, vil modtage et tilsynsbesøg.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vil som led i forsøget arbejde med risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vil endvidere udvikle relevante målepunkter for tilsynet.