×

Nyt materiale til undervisning om demens og antipsykotisk medicin

19. september 2018

Undervisningsmaterialet har til formål at give plejepersonale på plejehjem og –centre information om demens og brugen af antipsykotika, så et korrekt brug sikres. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop lanceret et undervisningsmateriale om antipsykotisk medicin og personcentreret omsorg, som kan bruges ved rådgivning og undervisning af sundhedsfagligt plejepersonale.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet så enten hele indholdet eller dele af det kan benyttes. Materialet kan dermed være relevant  både til undervisning af personale - fx varetaget af plejehjemslæger - og til bredere drøftelser og refleksioner blandt personale omkring brugen af antipsykotisk medicin hos borgere med demens.

Undervisningsmaterialet skal bidrage til at opfylde et af målene i den nationale demenshandlingsplan, som er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Praktiserendes Lægers Organisation (PLO), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Dansk Sygeplejeråd (DSR), FOA og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Du kan finde undervisningsmateriale her