Nye regler, som sikrer behandling af varigt inhabile, er trådt i kraft

Del sidens indhold med andre

8. januar 2018

Fra årsskiftet gælder nye regler om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Reglerne skal bidrage til at varetage denne sårbare patientgruppes interesser og sikre nødvendig behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har via Digital Post udsendt link til informationsmateriale om de nye regler, da vi i styrelsen ønsker at sikre os, at alle autoriserede læger og tandlæger er blevet orienteret om de nye muligheder for behandling af varigt inhabile, som lovgivningen giver. Alle læger og tandlæger, som er registreret med en gyldig autorisation i Autorisationsregistret, har derfor fået brev fra styrelsen i deres e-boks.

Fra 2004 til nu har Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed haft abonnementsordninger, som desværre ikke er nået tilstrækkeligt langt ud til alle sundhedspersoner. Før 2004 blev denne form for vigtig information udsendt pr. brev til alle landets læger og tandlæger.

Udsendelse via Digital Post er med til at sikre, at vigtig information når frem til alle relevante sundhedspersoner. Fremover vil vigtig information, fx om nye love, regler og vejledninger, derfor blive sendt ud via e-boks, hvilket vi forventer, vil komme til at ske få gange om året.

De læger og tandlæger, som har besvaret meddelelsen om informationsmaterialet, der blev sendt ud via e-boks før jul, vil modtage svar i e-boks fra styrelsen i løbet af de kommende dage.