Ny styrelse overtager klage- og ankesager fra 1. juli

Del sidens indhold med andre

2. juli 2018

Fra første juli skal klage- og ankesager behandles af Styrelsen for Patientklager i Aarhus. Borgere, der ønsker at klage over behandling i sundhedsvæsenet eller at anke fx en erstatningssag skal fremover henvende sig hos den nye styrelse.

Fra første juli flytter behandlingen af klage- og ankesager på sundhedsområdet fra Styrelsen for Patientsikkerhed til den nye Styrelsen for Patientklager. Fremover skal borgere, der ønsker at klage over behandling i sundhedsvæsenet, eller som skal have behandlet en ankesag, henvende sig til den nye styrelse.

Det kan ske på telefon 72 33 05 00 eller på mailadressen stpk@stpk.dk.

Udmøntning af udflytning

Den nye opgavefordeling er resultatet af regeringens anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser, ”Bedre Balance II”, hvor det blev besluttet at opdele Styrelsen for Patientsikkerhed i to.

Styrelsen for Patientklager overtager alle klager over sundhedsvæsnet og alle ankesager.

Den nye styrelse overtager desuden sekretariatsbetjening for fem nævn:

  • Ankenævnet for Patienterstatning
  • Abortankenævnet
  • Det Psykiatriske Ankenævn
  • Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
  • Tvangsbehandlingsnævnet

Læs mere om den nye styrelse på www.stpk.dk.

Tilmeld dig Styrelsen for Patientklagers nyheder.

Styrelsen for Patientklager
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Telefonnummer: 72 33 05 00
Mail: stpk@stpk.dk