×

Ny spørgeskemaundersøgelse om tilsyn er på vej

6. juni 2018

Fra den 1. juni 2018 vil alle behandlingssteder, der har haft et planlagt tilsynsbesøg, blive spurgt til deres oplevelse med tilsynet. Blandt andet vil behandlingsstedet kunne komme med sin vurdering af, om tilsynet har bidraget til initiativer, der har ført til forbedringer af patientsikkerheden.

Et udvalg af behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg i 2018, vil også modtage et spørgeskema. I spørgeskemaet vil der blive spurgt ind til det enkelte behandlingssteds kendskab til tilsynets målepunkter, og om målepunkterne har indgået i behandlingsstedets arbejde med patientsikkerheden.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få viden om, hvordan behandlingsstederne oplever tilsynet, og i hvilket omfang tilsynet bidrager til det lokale arbejde med patientsikkerhed.

”Vi får løbende feedback fra nogle af de behandlingssteder, hvor vi har gået tilsyn, men vi har indtil nu ikke haft en systematisk undersøgelse af behandlingsstedernes oplevelse og udbytte. Derfor er denne undersøgelse vigtig som led i vores arbejde med at skabe læring på baggrund af de planlagte tilsyn,” siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Hvornår kan behandlingsstederne forvente at modtage et spørgeskema?

Behandlingssteder, der har haft et planlagt tilsynsbesøg, vil umiddelbart efter besøget modtage et spørgeskema om tilsynet. Fire måneder senere vil de samme behandlingssteder modtage yderligere et spørgeskema, der belyser, om tilsynet har bidraget til initiativer, der kan øge patientsikkerheden.

Spørgeskemaet til behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg i 2018, vil blive sendt ud i slutningen af året.

Det er frivilligt for behandlingsstederne at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Behandlingsstedernes besvarelser behandles anonymt og vil ikke blive anvendt til at bedømme det enkelte behandlingssted eller de enkelte tilsynsførende.

Ved spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes her: STPSspoergeskema@sst.dk.