Nu kan osteopater søge om autorisation

Del sidens indhold med andre

5. juli 2018

Fra juli 2018 er det muligt for osteopater at søge om dansk autorisation. Det betyder, at osteopater bliver omfattet af de pligter, som er beskrevet i Autorisationsloven og at de patienter, der søger behandling hos osteopater, får mulighed for at klage og søge erstatning, hvis de er utilfredse med deres behandling.

Hvis du er osteopat, kan du nu ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at blive autoriseret.

For at blive autoriseret som osteopat kræver Styrelsen for Patientsikkerhed som udgangspunkt en uddannelse, der svarer til bachelor-niveau. Hver enkelt ansøgning bliver dog vurderet individuelt.

Læs mere om de krav, der bliver stillet til osteopater, som gerne vil autoriseres.

Fem års overgangsordning

I forbindelse med, at osteopater får ret til autorisation, bliver titlen som osteopat beskyttet. Beskyttelsen træder dog først i kraft efter fem år, og indtil da må osteopater, der har praktiseret fra før 1/7 2018, fortsætte med at bruge titlen. Nyuddannede osteopater skal derimod søge om autorisation, før de begynder at praktisere og kalde sig osteopat.

Det er desuden en forudsætning for at udøve manipulation af rygsøjlen, at man har fået autorisation – denne begrænsning gælder også for allerede praktiserende osteopater, der vælger at fortsætte deres virke uden at søge autorisation.

For at sikre kvaliteten af autorisationsordningen nedsætter Styrelsen for Patientsikkerhed et rådgivende forum, der skal vejlede i konkrete sager om autorisation samt mere generelt om de faglige elementer, der skal indgå i de uddannelser, der kan give adgang til autorisation. Det rådgivende forum skal bestå af 6-8 medlemmer fra bl.a. relevante faglige organisationer og foreninger. Læs invitationen til at bidrage til det rådgivende forum.

Du kan søge om autorisation via siden Autorisation. Du skal vælge, om du er dansk eller udenlandsk uddannet, og derfra vil du blive guidet igennem ansøgningsprocessen.

Har du problemer eller spørgsmål, kan du sende en mail til efua@sst.dk eller ringe på 72 28 66 00.

Links:

Bekendtgørelse og beskrivelse af uddannelsesmål