×

Mange forskellige indsatser skal forebygge fejl med Methotrexat

12. september 2018

Det kræver en tværgående indsats og flere forskellige initiativer at øge patientsikkerheden i forbindelse med lægemidlet Methotrexat, der bl.a. bruges til behandling af gigt, og som ved fejlmedicinering kan koste liv.

Fejldosering af lægemidlet Methotrexat resulterer hvert år i alvorlige konsekvenser for patienter i det danske sundhedsvæsen og udgør dermed en stor risiko for patientsikkerheden. Det er specielt problematikken, hvor Methotrexat fejlagtigt doseres dagligt i stedet for én gang ugentligt, som har haft alvorlige konsekvenser

Fælles indsats nødvendig for at forebygge fejl og øge patientsikkerheden

”Hvis vi skal lykkes med at forebygge fejlmedicinering med Methotrexat, kræver det en fælles indsats og flere forskellige initiativer. Det er ikke tilstrækkeligt med én tilgang alene,” siger Lena Graversen, som er overlæge og kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sat flere initiativer i gang, blandt andet udvikling af et undervisningsmateriale om de såkaldte risikosituationslægemidler, herunder Methotrexat. Dette materiale, som er frit tilgængeligt, er målrettet sygeplejerskestuderende og er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Styrelsen for Patientsikkerhed er desuden i dialog med Apotekerforeningen om informationsmateriale til brug ved udlevering fra apoteket og til brug for dem, der håndterer medicinen på eksempelvis plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed har endvidere udsendt såkaldte OBS-meddelelser til kommuner og regioner, der advarer om den særlige risiko ved Methotrexat.

Læs mere om Methotrexat