×

Målepunktssæt: Diagnostik og behandling i fokus

13. december 2018

I 2019 har det sundhedsfaglige tilsyn fokus på to overordnede temaer - diagnostik og behandling. På områder, hvor det giver mening, er det med særligt fokus på det kirurgiske område og på sårbare patienter. 

Følgende ligger nu klar:

Målepunkter for det præhospitale område

Målepunkter for føde- og jordemoderområdet

Målepunkter for kiropraktorområdet

Målepunkter for vaccinationsområdet

Målepunkter for bandagistområdet

Målepunkter for det tandteknikerområdet 

Målepunkter for de sundhedsfaglige funktioner i forsvaret

Målepunkter for plejeområdet (revideret i forhold til målpunkterne i 2018)

Senere i 2019 kommer der også målepunkter for fængsler, asylcentre, anæstesi hos ørelæger, det parakliniske område, e-health og lægevagtsordninger m.fl.

I starten af 2019 vil der blive holdt en række informationsmøder om de nye målepunktssæt.