Målepunkter for det nye tilsyn på ældreområdet er sendt i høring

Del sidens indhold med andre

29. juni 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt de målepunkter i høring, som skal danne rammen for det nye social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.

Det nye tilsyn på ældreområdet er en del af satspuljeaftalen 2018 – 2021, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed over en fireårige forsøgsperiode skal føre tilsyn med den personlige hjælp, pleje og omsorg, der bliver leveret til de ældre. En bred kreds af interessenter har bidraget til udformningen af målepunkterne, som er et centralt værktøj i tilsynet.

Målepunkterne har fokus på seks temaer:

  • Selvbestemmelse og livskvalitet
  • Trivsel og relationer
  • Målgruppe og metoder
  • Organisation, ledelse og kompetencer
  • Procedurer og dokumentation
  • Aktiviteter og rehabilitering

Formål med tilsynet

Det nye uafhængige tilsyn med den social- og plejefaglige indsats skal bidrage til at sikre, at den personlige hjælp, pleje og omsorg har den fornødne kvalitet i ældreplejen. Der bliver samtidig lagt vægt på, at tilsynene kan være udgangspunkt for læring.

Høringsperiode

Høringsperioden varer til den 31. august 2018 kl. 12.00.

Find målepunkterne

Du kan se målepunkterne på Høringsportalen.

På Høringsportalen finder du også listen over dem, der har modtaget høringsbrevet direkte.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan de sendes til sesyd@sst.dk eller chefkonsulent Lars Balle Jensen labj@sst.dk.