×

Målepunkter for det nye ældretilsyn er klar

28. september 2018

De målepunkter, der danner rammen for det nye tilsyn med ældreplejen, har været i høring og ligger nu klar.

Målepunkterne for det nye tilsyn med ældreplejen har nu været i høring og ligger klar til brug.

På baggrund af høringssvarene er målepunkterne blevet rettet til med de input, der umiddelbart kunne indarbejdes. Input, der kræver en større gennemgribende forandring, bliver taget med i evalueringen af målepunkterne i slutningen af 2018.

”Vi gør os nu nogle erfaringer med målepunkterne i nuværende form. Det er et nyt tilsyn, der i første omgang skal løbe over en fireårig forsøgsperiode, så vi vil løbende justere dem efter behov og i samspil med interessenter samt dem, der får tilsyn”, siger Thomas Lund Sørensen, kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formål med tilsynet

Formålet er at gennemføre uafhængige tilsyn med den social- og plejefaglige indsats i ældreplejen og vurdere, om den personlige hjælp, pleje og omsorg har den fornødne kvalitet. Der bliver samtidig lagt vægt på, at tilsynene kan være udgangspunkt for læring.

Det nye tilsyn er en del af satspuljeaftalen 2018–2021, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed over en fireårig forsøgsperiode skal føre tilsyn med ældreplejen.

Styrelsen for Patientsikkerhed takker for høringssvarene, der overordnet har været positive i forhold til målepunkterne.

Læs mere om det nye ældretilsyn.

Her finder du målepunkterne.