Løsningsmodeller for registrering af frivillige

Del sidens indhold med andre

1. februar 2018

Kort fortalt

Den 24. januar 2018 havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret en række organisationer fra det frivillige Danmark til at drøfte udfordringerne med registrering af behandlingssteder, der benytter frivillig arbejdskraft. Der blev blandt andet talt om muligheden for en bagatelgrænse.

En række frivillige foreninger og organisationer deltog 24. januar i et møde hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor dagsordenen var at finde løsninger på de udfordringer, der har vist sig for det frivillige Danmark i forbindelse med, at det er blevet lovpligtigt for alle behandlingssteder at registrere sig.

Mødet viste meget klart det store og varierede arbejde, der laves i det frivillige Danmark, og det understregede, at der er forskellige problemstillinger, som fordrer forskellige løsninger. Derfor arbejder styrelsen videre i forskellige spor med inddragelse af de relevante foreninger.

Der skal findes løsninger for:

  • Faste behandlingssteder (klinikker, stående konsulentvirksomhed mv.)
  • Store, midlertidige behandlingssteder (festivaller, landsstævner og store spejderlejre)
  • Sundhedspersoner som er fast tilknyttet foreninger med henblik på behandling
  • Sundhedspersoner med løs tilknytning til foreninger, fx stævnelæger, lejrsygeplejersker mv.

Løsningerne ligger endnu ikke klar, men kan omfatte både en præcisering af gældende regler, justering af bekendtgørelsen indenfor gældende lov eller egentlige lovændringer.

Misforståelser blev aflivet

På mødet blev to misforståelser, der har verseret, også manet i jorden. Den ene er, at man har pligt til at registrere sig, hvis man som sundhedsperson er tilknyttet en forening med et andet udgangspunkt end at yde sundhedsfaglig behandling, f.eks. som træner eller leder, og man så træder til, hvis der opstår en akut situation. Det kræver ikke registrering.

Den anden er, at man skal registrere en enkeltmandsvirksomhed flere gange, hvis man for eksempel besøger flere sportshaller eller stævner. Det kræver kun én registrering, uanset hvor mange sportshaller man hjælper til i.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer sundhedspersoner, der arbejder frivilligt, ulønnet og med løs tilknytning til en forening til at vente med at registrere sig, til der er fundet løsninger på de nuværende udfordringer.

Hvis frivillige, ulønnede, løst tilknyttede sundhedspersoner allerede har registreret sig, opfordrer styrelsen til, at man søger om dispensation for gebyrbetalingen via en mail til registrering@sst.dk.

Vær opmærksom på, at hvis du har sendt en mail før den 7. februar, kan du have sendt den til en forkert e-mail. E-mailen er blevet rettet den 7. februar 2018. Hvis du har skrevet til en anden mail end registrering@sst.dk, bør du sende din e-mail igen. Det kan være, at du har fået en fejlmeddelelse, da du sendte den.