Lægevagter kan vente med at betale gebyr

Del sidens indhold med andre

19. januar 2018

Virksomheder, der kun tilbyder lægevagt, kan vente med at betale faktura fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedspersoner, der i deres egen virksomhed kun arbejder som lægevagt, kan vente med at betale faktura for det risikobaserede tilsyn, til der er fundet en løsning på organiseringen af lægevagtordningen. Styrelsen, de praktiserende læger og regionerne sigter på at finde en løsning, hvor vagtlægegebyrerne opkræves centralt, og ikke hos den enkelte læge, som blot har et bijob som vagtlæge.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte i december 2017 gebyropkrævning for det risikobaserede tilsyn til en del af de behandlingssteder, der har registreret sig før jul. En del af opkrævningerne er sendt til virksomheder, der kun udfører behandling for lægevagtsordningerne.

På baggrund af det igangværende arbejde med at finde en løsning i forhold til organisering af lægevagtsordningen, sender Styrelsen for Patientsikkerhed ikke rykkere eller opkrævninger til behandlingssteder, der er registreret som lægevagt, før der er fundet en afklaring på organiseringen. Afklaringen forventes på plads i løbet af januar.

Har en virksomhed allerede modtaget en faktura for et behandlingssted, der kun tilbyder lægevagt, kan virksomheden roligt vente med at betale, til der er fundet en løsning.

Behandlingssteder, der har registreret sig som lægevagt samt anden funktion, f.eks. lægepraksis, vil fortsat blive opkrævet. 

Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk, hvis dit behandlingssted kun tilbyder lægevagt og - mod forventning - modtager en faktura eller rykker.

Behandlingssteder, der kun tilbyder behandling til lægevagtsordningen, kan vente med at betale gebyret. Det vil bl.a. sige at:

  • En læge, der er ansat på et sygehus, og som ved siden af sit job arbejder som lægevagt, kan vente med at betale gebyret, til der er fundet en løsning på organiseringen.

  • En læge, der bijobber som lægevagt, kan, hvis lægen ikke tilbyder anden sundhedsfaglig behandling end lægevagt, vente med at betale gebyret.

  • Et behandlingssted, f.eks. en almen praksis, hvorfra ansatte læger kører lægevagt, skal fortsat betale fakturaen, da gebyret også dækker behandlingsstedet, som lægevagtsarbejdet udføres fra.