×

Kom til temadag om patientsikkerhed på bosteder

25. september 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til temadag om håndtering af sundhedsfaglige opgaver på bosteder i Horsens d. 21. november 2018 og i København d. 17. januar 2019.

På mange bosteder varetager personalet sundhedsfaglige opgaver, fx dosering af medicin til beboere. Det stiller nogle særlige krav, bl.a. i forhold til sikker håndtering af medicin, sundhedsfaglig dokumentation og instrukser for det sundhedsfaglige arbejde. Derfor afholder Styrelsen for Patientsikkerhed to temadage om håndtering af sundhedsfaglige opgaver på bosteder, en i Horsens d. 21. november 2018 og en i København d. 17. januar 2019.

På temadagene vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan forskellige bosteder har arbejdet med at indføre sikre arbejdsgange for de sundhedsfaglige opgaver. Der vil være rig mulighed for at lære af hinandens erfaringer og få råd og inspiration fra nogle af de bosteder, der allerede har gjort et stort stykke arbejde for at styrke patientsikkerheden. Derudover kan du blive klogere på regler og rammer for arbejdet med sundhedsfaglige opgaver på bosteder.

Temadagene henvender sig til ledere af bosteder og andre med interesse for området. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Prisen for deltagelse er 500 DKK. Se program for temadagene og tilmeld dig her