×

Kammeradvokaten har gennemgået politianmeldelser

24. september 2018

Kammeradvokaten har undersøgt de 62 politianmeldelser Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2017.  

Det er Kammeradvokatens vurdering, at Styrelsen for Patientsikkerheds praksis afspejler de gældende regler og ministerielle udmeldinger om fortolkning af, hvornår en tilsynsmyndighed skal foretage politianmeldelse” står der i den redegørelse, som Kammeradvokaten har lavet over samtlige politianmeldelser af sundhedspersoner foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017.

”Jeg er glad for, at vi har Kammeradvokatens ord for, at vi har administreret reglerne korrekt. Spørgsmålet om vores praksis for politianmeldelser har fyldt meget. Jeg håber, vi nu fremadrettet kan have en god og tæt dialog med sundhedsvæsenets parter, så vi sikrer, at det både er trygt at være patient og trygt at arbejde i sundhedsvæsenet,” siger Anne-Marie Vangsted.

Også anbefalinger til forbedringer

Kammeradvokaten peger i sin redegørelse på områder, hvor styrelsens praksis kan forbedres.

”Vi er enige i kammeradvokatens anbefalinger, og vi er i fuld gang med at tilpasse vores sagsgange, på de områder, Kammeradvokaten har peget på,” siger Anne-Marie Vangsted.

Kammeradvokatens redegørelse er udarbejdet som led i 'Tillidspakken', der blev initieret af sundhedsministeren, efter at læger i januar 2018 udtrykte mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Find undersøgelsen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Fakta:

  • Politianmeldelserne fordeler sig på 32 læger, ni tandlæger, 14 sygeplejersker, tre SOSU-assistenter, tre fysioterapeuter og et enkelt behandlingssted.
  • Politianmeldelserne drejer sig om forhold vedrørende autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen, kosmetikbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer, lov om markedsføring af sundhedsydelser, skattekontrolloven og straffeloven.
  • 48 procent af sagerne er oprettet på baggrund af henvendelser fra sundhedspersoner, 24 procent på baggrund af ligsyn, ni procent på baggrund af henvendelser fra patienter/pårørende, 14 procent på baggrund af klagesager og fem procent på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds Ordinations Overvågnings Program (SPOOP).

 Kilde: Kammeradvokatens undersøgelse af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser