Invitation til interessentmøde om instrukser den 22. maj

Del sidens indhold med andre

2. maj 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger hus til, når der den 22. maj inviteres til interessentmøde om instrukser.

Styrelsen ønsker på interessentmødet den 22. maj at lytte til inputs fra alle relevante parter og aktører på sundhedsområdet til videre brug for den arbejdsgruppe, der i øjeblikket arbejder med reglerne for instrukser. På mødet vil resultaterne fra arbejdsgruppens første to møder blive præsenteret, og der vil være mulighed for at komme med yderligere inputs og kommentarer til det videre arbejde.

Mødet foregår den 22. maj 2018 kl. 10:00 til kl. 12:30 hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, Kbh. S.

Alle organisationer og foreninger er velkomne til at deltage med 2 repræsentanter.

Tilmelding skal ske senest den 14. maj via dette link:
www.survey.enalyzer.com/?pid=h8d5f3bi

Af hensyn til logistikken og planlægning af dagsordenen forbeholder styrelsen sig ret til efter udløb af tilmeldingsfristen at sortere i og eventuelt frasortere tilmeldte. Styrelsen vil ca. en uge før afholdelse af interessentmøde sende den endelige dagsorden til deltagerne.

Fakta om arbejdsgruppen og instrukser

Som en del af Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys tillidspakke, er der nedsat en arbejdsgruppe, som Styrelsen for Patientsikkerhed faciliterer. Arbejdsgruppen skal blandt andet vurdere kravene til de lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser, herunder om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen er tilstrækkeligt klare og tidssvarende. Arbejdsgruppen består af et bredt udsnit af repræsentanter for de sundhedsfaglige organisationer og foreninger. Vi forventer, at arbejdsgruppens arbejde er afsluttet inden sommerferien.

Læs arbejdsgruppens kommissorium.