Invitation til forskere: Dialogmøde om utilsigtede hændelser

Del sidens indhold med andre

12. februar 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede forskere til dialogmøde om potentialet for forskning i data om utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Styrelsen for Patientsikkerhed driver Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor sundhedspersoner hvert år rapporterer ca. 175.000 utilsigtede hændelser. Styrelsen ønsker en tættere dialog med de danske forskningsmiljøer om muligheden for i højere grad at udnytte data fra rapporteringsordningen.

Derfor inviterer styrelsen nu interesserede forskere til dialogmøde med temaet: Hvordan kan rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser udvikles, så data i højere grad kan udnyttes?

Styrelsen indbyder forskerne til at bidrage med egne erfaringer med forskning i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase eller tilsvarende forskning.

Derudover vil Styrelsen for Patientsikkerhed orientere om igangværende udviklingsprojekter og om ønsker til og behov for forskning indenfor rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser.

Mødet foregår den 22. marts 2018 kl. 13 til 16 hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, Kbh. S.

Forskere med erfaring fra og interesse for området er velkomne.