Ingen tilsyn på sundhedscentre i 2018

Del sidens indhold med andre

20. marts 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere meldt ud, at det risikobaserede tilsyn i 2018 vil omfatte sundhedscentre. Da sundhedscentre indeholder mange forskellige funktioner på tværs af landet, har styrelsen vurderet, at der ikke skal føres tilsyn specifikt på centrene.

Der vil alligevel ikke blive ført tilsyn med sundhedscentre i 2018. Det skyldes, at styrelsens nye behandlingsstedsregister viser, at betegnelsen ”Sundhedscenter’” dækker over mange forskellige funktioner på tværs af landet, at centrene har en bred variation af sundhedsprofessionelle ansat, og at de varetager meget forskelligartede opgaver. Derfor har styrelsen vurderet, at det ikke giver mening at føre tilsyn med centrene som samlet betegnelse.

De forskellige funktioner, der varetages af sundhedscentre landet over – for eksempel genoptræning – fører Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat tilsyn med. Det bliver blot ikke under fællesbetegnelsen sundhedscentre.